Tlačivá na stiahnutie

oznámenie o podmienkach vstupu do školy a školského zariadenia písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ-2022-23 Dotazník o dieťati Lekárske potvrdenie je súčasťou žiadosti o prijatie do MŠ 2022-2023, ktoré je potrebné potvrdiť lekárom