Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ-2021-22

Dotazník o dieťati

Lekárske potvrdenie je súčasťou žiadosti o prijatie do MŠ 2021-2022, ktoré je potrebné potvrdiť lekárom