Tlačivá na stiahnutie

oznámenie o podmienkach vstupu do školy a školského zariadenia

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ-2022-23

Dotazník o dieťati

Lekárske potvrdenie je súčasťou žiadosti o prijatie do MŠ 2022-2023, ktoré je potrebné potvrdiť lekárom