Archív pre september, 2011

Exkurzia na farmu

26. septembra 2011

UŽ 28. 9. V STREDU  IDEME ZA  ZVIERATKAMI NA FARMU!!!! 😆 😛

KDE????    Gôtovany

KEDY?????

II.Trieda – púpavy   28.9.2011, v stredu                                                        

I.Trieda- tulipány o týždeň  v stredu, 5. 10. 2011                                                                           

Presnejšie informácie v MŠ

NEPREHLIADNUŤ!!!!!!!!

7. septembra 2011

POZVÁNKA  NA STRETNUTIE  RODIČOV. KLIKNI  NA “ NOVINKY“

Prvý deň v MŠ

4. septembra 2011
  • PRVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE   😆                                             Vaše dieťa potrebuje v prvý deň   :                                                                                                                                                                               – papučky, pyžamo, náhradné oblečenie                                                                                                                                         ( podľa   vlastného zváženia), kópiu zdravotného preukazu;

V materskej škole obdržíte nasledovné písomné dokumenty, ktoré treba vyplniť a·odovzdať triednym učiteľkám:

– vyhlásenie o·bezinfekčnosti prostredia,

– splnomocnenie o·preberaní dieťaťa inou osobou,

 PREVÁDZKA MŠ

od 6, 30 hod. – 15, 30 hod

Dôležité informácie o·:

1.··· prevádzke počas prázdnin;

2.·· o neprítomnosti dieťaťa v·materskej škole;

3.·· o·platení a·výške mesačného príspevku – školné;

4.·· o výške stravného;

5.·· o dennom režime;

6.·· o personálnom obsadení;

7.·· o·podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ

sa dozviete v·ŠKOLSKOM PORIADKU, ktorý sa nachádza na nástenke v MŠ a web-stránke MŠ. Svojim podpisom 1. stretnutí rodičov detí potvrdíte svoj súhlas s·podmienkami spolupráce s·MŠ.