Archív pre september, 2017

ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

14. septembra 2017

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

PONDELOK – PIATOK

od 6:30 hod.  – do 16:00 hod.

OZNAM

11. septembra 2017

Milí rodičia, pozývame vás na plenárne stretnutie RZ pri Materskej škole v Štiavničke, ktoré sa uskutoční 12.09.2017 (utorok), o 15,30hod. v budove MŠ.

OZNAM

3. septembra 2017

Informácia o začatí školského roku 2017/2018

  • prevádzka Materskej školy v Štiavničke sa začína dňa 04.09.2017 od 6,30hod;
  • zoznamy detí nájdete na dverách tried a informačných nástenkách vedľa každej triedy. Deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny, ktoré pre nás znamenajú značné problémy v organizácii školského roka;
  • deti do MŠ potrebujú: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte; novým deťom môžete priniesť obľúbenú hračku, s ktorou spáva;
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • prosíme vodiť deti do materskej školy do 8,00hod. Neskorší príchod vážne narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa;

Informácie pre rodičov nových detí:

  • prosíme rodičov priniesť do MŠ v prvý deň kópiu preukazu poistenca (nemusí byť farebná) a tel.kontakt, email, kam sa v prípade nutnosti budeme môcť dovolať;
  • deti do MŠ potrebujú: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte;