Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA

Pri Materskej škole Štiavnička č. 86 pôsobí samostatné občianske združenie pod názvom Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA,ktoré vzniklo 11.11.2011. OZ zohráva veľmi dôležitú úlohu hlavne pri zlepšení a skvalitňovaní spolupráce rodič-dieťa- učiteľ. OZ má samostatný účet a  je zaregistrované na prijímanie 2 % z daní. Aj touto cestou chceme požiadať rodičov pri realizácii daňových priznaní za rok 2014 o poukázanie 2 % z dane Občianskemu združeniu MALÍ MRAVČEKOVIA. Tieto finančné prostriedky budeme využívať najmä na podporu a skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu, na organizovanie spoločných voľnočasových aktivít pre deti v rámci rodiny v popoludňajších hodinách.Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA sa bude podieľať na zakúpení hračiek pre deti, ale i kvalitných a účelových didaktických pomôcok a výtvarného materiálu. Finančná správa o hospodárení OZ bude každý rok vypracovaná a predložená na schválenie. OZ  má  zvolených zástupcov, ktorí tvoria výbor Občianskeho združenie MALÍ MRAVČEKOVIA.

Zloženie výboru Občianske združenie Malí Mravčekovia v školskom roku 2014/2015 je:

1. predseda OZ Malí mravčekovia: PaedDr. Jana Bartánusová

2. podpredseda:  Ing. Veronika Belková

3. členovia: Bc. Zuzana Stopiaková

Mgr. Anna Rázgová

Iveta Gerátová

Revízna komisia: Mgr. Vladimír Baran

Mgr. Barbora Bobáková

Slávka Zajacová

 

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI: ( 2% z daní)

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie  MALÍ MRAVČEKOVIA

Sídlo:

MŠ Štiavnička 86, 034 01 Ružomberok

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

42218705

Číslo účtu: 2967107253/0200