Archív pre apríl, 2014

OZNAM

20. apríla 2014

Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že Rozhodnutie o prijatí dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2014/2015,

si môžu prevziať od 23.04.2014 v MŠ.

OZNAM

16. apríla 2014

Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že počas veľkonočných prázdnin,

17.04.2014 a 22.04.2014, bude prevádzka MŠ prerušená.

ROZPRÁVKOVÝ BUFET

7. apríla 2014

V piatok  s vašimi detičkami navštívime predstavenie

R O Z P R Á V K O V Ý   B U F E T

V KD  v Štiavničke o 8,45hod.

TEŠÍME SA!!!! 😆 rozprávkový bufet

Rodičovské združenie

Milí rodičia!

Srdečne  Vás pozývame na rodičovské združenie v MŠ Štiavnička,

9.4.2014 (v stredu) o 15,30hod. Účasť potrebná.