Archív pre august, 2020

ROZDELENIE DETÍ DO TRIED

6. augusta 2020
MENNÝ ZOZNAM DETÍ – ROZDELENIE DETÍ DO TRIED V ŠK. ROKU 2020/2021
TRIEDA I. FIALKY

PaedDr. Jana Bartánusová – riaditeľka MŠ
Bc. Radka Gregorová- triedna učiteľka
TRIEDA II. PÚPAVY

Mgr. Katarína Mojšová – triedna učiteľka
Magdaléna Križanová – učiteľka
TRIEDA III. TULIPÁNY

Bc. Lucia Tesáková – triedna učiteľka
Mária Moravčíková – učiteľka
Marko Babec Linda Buknová Zoja Darilová
Jonáš Bartánus Michaela Buknová Jonáš Frič
Matúš Hatala Dominik Dančo Patrik Gerát
Lujza Hromadová Ela Drabiňáková Šimon Jacko
Vivien Chovancová Liliana Facunová Nela Kelčíková
Eliška Jacková Lilly Franková Denis Kordiak
Tomáš Kopáček Brian Gardáš Kristína Kroniková
Eliška Kotulášová Matúš Haríň Jaroslav Kurinský
Tamara Kováčiková Ivan Hajtmanský Alexandra Maďarová
Matias Kralovenský Sebastián Heider Vanesa Maslová
Sofia Kráľová Mia Hulinová Viktória Maslová
Nela Kurinská Igor Migra Marko Moravčík
Lucia Pažítková Ela Olosová Peter Muríň
Adam Saniga Linda Plávková Karin Púčeková
Ema Šupejová Laura Poliaková Patrik Rázga
Michaela Ťupeková Matias Poliak Michaela Sprateková
Oliver Ťupek Filip Sloboda Patrik Spratek
Richard Viktor Viliam Straka Alžbeta Stanová
 Nancy Weisová Erik Weis Diana Tkáčiková

 

Informácia o začatí školského roku 2020/2021

  • prevádzka Materskej školy v Štiavničke sa začína dňa 02.09.2020 od 6,30hod;
  • zoznamy detí nájdete na dverách tried a informačných nástenkách vedľa každej triedy. Deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny, ktoré pre nás znamenajú značné problémy v organizácii školského roka;
  • deti do MŠ potrebujú: fľašu s vodou alebo čajom, prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte; , novým deťom môžete priniesť obľúbenú hračku, s ktorou spáva;
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • prosíme vodiť deti do materskej školy do 8,00hod. Neskorší príchod vážne narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa;

Informácie pre rodičov nových detí:

  • prosíme rodičov priniesť do MŠ v prvý deň kópiu preukazu poistenca (nemusí byť farebná) a tel.kontakt, email, kam sa v prípade nutnosti budeme môcť dovolať;
  • deti do MŠ potrebujú: fľašu s vodou alebo čajom, prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte