Archív pre február, 2019

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

13. februára 2019

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že zápis do materskej školy na školský rok 2019/2020

sa uskutoční 6. mája 2019.

Podmienky prijatia sú uverejnené na našej webovej stránke v sekcii NOVINKY,

kde si môžete stiahnuť aj potrebné tlačivá k zápisu.

V tento deň je v našej materskej škole

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

SÚŤAŽ

3. februára 2019

Vyhlasujeme súťaž

”STROM”

V mesiaci február vyhlasujeme súťaž o NAJKRAJŠÍ STROM. Úlohou detí je vyrobiť doma s pomocou rodičov a starých rodičov STROM z rôzneho materiálu. Doniesť do našej MŠ, kde z nich vytvoríme výstavu a vyhodnotíme najkrajší strom (hodnotia deti).  Víťazný strom bude odmenený. Stromy môžte doniesť do 20.02. 2019. Vyhodnotenie bude 28. februára 2019.