Školský vzdelávací program

1000000000000183000002162F014295

Názov Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

RASTIEME AKO KVIETKY názov vyplýva zo zamerania materskej školy na enviromentálne cítenie detí. Vychádzame z toho, že naše deti sa budú rozvíjať ako kvietky , pričom budeme podporovať ich individualitu a jedinečnosť. Dúfame, že s využitím humanistických princípov budú deti od nás odchádzať pripravené na ďalšie školské vzdelávanie a život v spoločnosti.


Učebné osnovy- obsahové celky školského vzdelávacieho programu

 

10000006000000520000005AB0218229SEPTEMBER : Moja MŠ

 • Ja a moji kamaráti
 • Môj deň v MŠ
 • Bezpečne v škôlke a okolí
 • S kým zvládam môj deň

10000002000000920000009080A014E2OKTÓBER : Jeseň života

 • Farby jesene
 • Strom života
 • Kôš plný ovocia a zeleniny
 • Na poli a v záhrade

100000040000014F000001475C2B3793NOVEMBER : Moje telo

 • Spoznaj svoje telo
 • Ako funguje moje telo
 • Evička nám ochorela
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie

10000002000001F400000141E1E033CBDECEMBER  Vianoce krásny čas

 • Tešíme sa na Mikuláša
 • Vianočná rozprávka
 • Darčeky a prekvapenia
 • Vianočná koleda

10000003000000EB000000EAB55430B7JANUÁR : Biela zima

 • Zima a jej znaky
 • Tanec snehu, vody a ľadu
 • Medzi zvieratkami

10000005000000F10000018A2B821B44FEBRUÁR : Fašiangy, Turíce

 • Vezmime si sane
 • Fašiangy
 • Moje ruky objavujú
 • Masky tancujú

10000002000000C9000000C2A89171EAMAREC: Vykuklo slniečko

 • Unavená pani Zima
 • Kniha o jari
 • Jar v prírode
 • Na dvore
 • Prileteli vtáčky

10000013000000F9000000FAF5BAAA2FAPRÍL: Zelená jar

 • Sviatky jari (Veľká noc)
 • Deň Zeme (od semienka k rastlinke)
 • Stromy a kríky
 • Poďme do lesa
 • Jarné kvety a hmyz

100000100000006D00000064388D3503MÁJ: Moja rodina

 • U nás doma (povolania)
 • Môj poklad (mama)
 • Tu žijem, tu bývam (Slovensko)
 • Naša Zem a Vesmír

10000002000000CC0000011F17A507E8JÚN: Letnou krajinou

 • Odvezme sa za dobrodružstvom
 • Zvieratká zďaleka
 • Dúhový svet
 • Lúčime sa škôlka milá

 

 

 

 

 

 

 

Názov Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade

so Štátnym vzdelávacím programom ISCED0

RASTIEME AKO KVIETKY názov vyplýva zo zamerania materskej školy na enviromentálne cítenie detí. Vychádzame z toho, že naše deti sa budú rozvíjať ako kvietky , pričom budeme podporovať ich individualitu a jedinečnosť. Dúfame, že s využitím humanistických princípov budú deti od nás odchádzať pripravené na ďalšie školské vzdelávanie a život v spoločnosti.