Archív pre jún, 2016

OZNAM RODIČOM

19. júna 2016

Riaditeľka materskej školy v Štiavničke oznamuje rodičom ako zákonným zástupcom detí, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do MŠ v školskom roku 2016-17 si môžu vyzdvihnúť osobne v riaditeľni materskej školy. Rozhodnutie si môžete prevziať v termíne od 20. júna 2016 do 30. júna 2016 v prevádzkových hodinách.

prijatie