Archív pre september, 2016

OZNAM RODIČOM

8. septembra 2016

Milí rodičia, pozývame vás na plenárne stretnutie RZ pri Materskej škole v Štiavničke, ktoré sa uskutoční 14.09.2016 (streda), o 15,30hod. v budove MŠ

PROGRAM

1. Rozdelenie do tried, predstavenie pedagogického kolektívu

2. Oboznámenie rodičov so Školským vzdelávacím programom a zameraním MŠ, projektami

3. Oboznámenie so Školským poriadkom MŠ,

4. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri MŠ Štiavnička

5. Organizácia šk. r. 2016/2017, plán aktivít

6. Ponuka záujmových krúžkov

7. OZ Malí Mravčekovia

8. Diskusia, návrhy, rôzne

9. Triedne rodičovské združenie

10. Záver