Náš kolektív

Pedagogickí zamestnanci

PaedDr. Jana Bartánusová, riad. MŠ

Mgr. Katarína Mojšová, uč. MŠ

Magdaléna Križanová, uč. MŠ

Mária Moravčíková, uč. MŠ

Bc. Radka Gregorová, uč. MŠ

Bc. Lucia Tesáková, uč. MŠ

Edita Kroniková, uč. MŠ

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Michaela Lizoňová, vedúca školskej jedálne

Katarína Kútniková, kuchárka

Anna Bartánusová, školníčka

Jozefína Kopáčková, upratovačka