Archív pre august, 2016

OZNAM: ROZDELENIE DETÍ DO TRIED

25. augusta 2016
MENNÝ ZOZNAM DETÍ – ROZDELENIE DETÍ DO TRIED V ŠK. ROKU 2016/2017

TRIEDA I. FIALKY

PaedDr. Jana Bartánusová – riad. MŠ
Bc. Radka Gregorová- triedna uč.
TRIEDA II. PÚPAVY

Mgr. Katarína Mojšová – triedna uč.
Magdaléna Križanová – uč.
TRIEDA III. TULIPÁNY

Libuša Gejdošová- triedna uč.
Mária Moravčíková – uč.
Kristína Baranová Adela Adamčová Rastislav Debnár
Matias Bobák Daniel Belko Tobiáš Belko
Lukáš Bražina Adrián Caban Alžbeta Hrabušová
Eliáš Halička Miriam Cabanová Juraj Kajúch
Adam Hromada Natália Hatalová Sebastián Kaprál
Jakub Juhás Filip Kačalka Tobias Kúkol
Juraj Krakovský Simonka Kolláriková Matúš Kurinský
Adela Littvová René Marco Kováčik Tamara Kútniková
Karolína Macková Olívia Kuchárová Martin Kôrka
Zara Muríňová Dominika Močáryová Zoe Nagyová
Jakub Palovič Radim Palovič Dávid Obert
Diana Pudišová Natália Pažítková Jesica Obertová
Radomír Rázga Karolína Rázgová Samuel Obert
Vladimíra Sarová Adam Smetana Lucia Ondrejková
Lea Stopiaková Richard Straka Simona Ondrejková
Dávid Šupej Daniela Šanobová Marek Ondrík
Sofia Ťupeková Tibor Šanoba Laura Púčeková
Lucia Šefranková Rebeka Šidová
Adela Štollerová Richard Šida
Nina Štollerová Adrián Zajac
Eliška Vilčeková

 

OZNAM

Informácia o začatí školského roku 2016/2017

  • prevádzka Materskej školy v Štiavničke sa začína dňa 05.09.2016 od 6,30hod;
  • zoznamy detí nájdete na dverách tried a informačných nástenkách vedľa každej triedy. Deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny, ktoré pre nás znamenajú značné problémy v organizácii školského roka;
  • deti do MŠ potrebujú: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte; novým deťom môžete priniesť obľúbenú hračku, s ktorou spáva;
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • prosíme vodiť deti do materskej školy do 8,00hod. Neskorší príchod vážne narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa;

Informácie pre rodičov nových detí:

  • prosíme rodičov priniesť do MŠ v prvý deň kópiu preukazu poistenca (nemusí byť farebná) a tel.kontakt, email, kam sa v prípade nutnosti budeme môcť dovolať;
  • deti do MŠ potrebujú: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte;

Print