Krúžková činnosť

Poskytujeme deťom rozširovanie vedomostí a rozvíjanie nadania v krúžkových činnostiach v popoludňajších hodinách počas pobytu v materskej škole:

10000012000001140000014EF2F2D1DDVÝTVARNÝ KRÚŽOK

zabezpečuje SZUŠ DOTYK

učiteľka Mgr. Martina Baranová

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA – SKORÉ ZAČIATKY

JAZYKOVÁ ŠKOLA PRO AMERICANA

lektorka

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO                                                              

vyučujúci: Mgr. Vincent Pollák