Archív pre február, 2015

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2015/2016

22. februára 2015

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  ZÁPIS 

DO    MATERSKEJ  ŠKOLY  ŠTIAVNIČKA  3.3.2015 a 4.3.2015

So zápisom  je spojený :

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ   3 .3.2014  od 9,00hod. – 15,00hod.

                                                        

Čo  Vám môžeme ponúknuť ????

edukáciu  v  pokojnom  rodinnom prostredí   zameranú  na  enviromentálnu  výchovu a  zdravý  životný  štýl

individuálny prístup

kvalitnú prípravu  predškolákov

predplavecký výcvik, dopravná výchova  na vlastnom  dopravnom  ihrisku

oboznamovanie sa  s anglickým  jazykom,  so šlabikárom predškoláka,

práca s počítačom a interaktívnou tabuľou

uplatnenie  záujmov a talentu  detí v krúžkovej  činnosti- tanečný, výtvarný odbor

Viac informácií o zápise do  MŠ  viď. NOVINKY

Tešíme sa  na nové deti,  ktoré  chcú spolu s nami  prežiť 

 veľa  zábavy a  krásnych zážitkov!!!!!!     dievčatko