školský rok 2011/2012

NA FARME  2011/2012

28.9.2011 a 5.10.2011 sme boli opäť pozrieť zvieratká na farme. Svietilo nám nádherne slniečko a tak sme mohli pozorovať i krásnu farebnú jesennú prírodu. Boli to skvelé dni, z ktorých zábery Vám ponúkame.

Všeličo z našej MŠ 2011/2012

Milí rodičia , tu budeme priebežne dopĺňať fotky vašich detičiek. Život v MŠ je pestrý a každé dieťa má možnosť prejaviť svoje vlastnú osobnosť, komunikovať so svojimi kamarátmi. Prostredníctvom fotografií môžete nazrieť aj do práce záujmových krúžkov

Návšteva prezidenta spol. MONDI SCP Ing. Romana Seneckého 2011/2012

Ešte raz ĎAKUJEME za podporu nášho enviroprojektu a tešíme sa na nové preliezky. A tu sa už tešíme ako sa nám mení školská záhrada.

Program pre starkých 2011/2012

Október je tradične mesiacom úcty k starším a my sme si spolu s II.triedou púpavy pripravili vystúpenie plné tanca piesní a horúcich slov z lásky k starkým. Ďakujeme p. učiteľke Paulínke, ktorá na krúžku výtvarnej výchovy pripravila s deťmi prekrásnu výzdobu na javisko v KD.

HALLOWEEN PÁRTY s ovocím a zeleninou 2011/2012

Spolu s vami ockovia a maminky sme prežili s deťmi opäť príjemné popoludnie pri čaji s medom , ovocnom šaláte, zeleninových nátierkach a šalátoch. Deti sa vytancovali v halloweenskych maskách a my sa tešíme ich usmiatym tváričkám.

Návšteva našich prváčikov v ZŠ Štiavnica

Pani učiteľky Janka a Katka si boli pozrieť svojich prváčikov , vlaňajších predškolákov v ZŠ L.Štiavnica. V novembri sme zavítali medzi naše deti a s radosťou sme sledovali ako si namáhajú svoje múdre hlávky. Prajeme im veľa úspechov a tešíme sa aj z toho, že na nás nezabudli a s radosťou by sa vrátili medzi nás do MŠ. Tešíme sa na ďalšie stretnutie opäť niekedy nabudúce.

KATARÍNSKA ZÁBAVA

25.novembra sme prvý krát zorganizovali spoločenskú akciu pre rodičov a priateľov našej materskej školy. Bol to úžasný deň, ktorý mal veľmi dobré ohlasy. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ale aj všetkým, ktorí pomohli . Tešíme sa nabudúce.

Vianoce  2011

Predvianočný čas je vždy plný prekvapení a očakávaní . Deti pečú medovníčky, zdobia triedy a všetko robia s rozžiarenými očkami. Nakoniec sme si s deťmi pripomenuli štedrovečerný stôl a k tomu samozrejme patrí aj rozbaľovanie darčekov a radosť z nových hračiek bola ohromná.

MIKULÁŠ  2011

Opäť sme sa na Mikuláša veľmi tešili a pripravili sme si básničky a pesničky, aby sme dostali vytúžené darčeky. Deti boli úžasné!

Predškoláci v škole v Liptovskej Štiavnici

Naši predškoláci si spolu s pani učiteľkami boli pozrieť ZŠ v Liptovskej Štiavnici. Popozerali si triedy a zoznámili sa s veľkými kamarátmi.

DIVADLO O  PYŠNEJ  PRINCEZNEJ

28.2.2012 sme si boli pozrieť v ZŠ L . Štiavnici divadielko O PYŠNEJ PRINCEZNEJ, ktoré nám zahrali bábkoherci. To, že sa predstavenie vydarilo môžete vidieť na spokojných tváričkách detí.

KARNEVAL 2011/2012

Krásne masky, skvelá zábava to všetko nesmie chýbať na fašiangy. Pani učiteľky vyzdobili s deťmi telocvičňu a huráááá do tanca.

Predplavecký výcvik 2011/2012

Vo februári sme realizovali plavecký výcvik. Ciele nášho projektu \"Vo vode som ako ryba\"sú predovšetkým priblížiť deťom vodné prostredie, zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnostia schopnosti a samozrejme vytvárať základy zdravého spôsobu života. Ďakujeme rodičom,ktorí nám pomáhali a plavčíkom, vďaka ktorým vaše deti dosahovali úžasné pokroky.

Deň otvorených dverí 5.3.2012

Privítali sme medzi nami nové detičky a ich rodičov. Ako inak tvorivosť a hravosť našej návšteve určite nechýbala.

Hudobná rozprávka hraná žiakmi ZŠ LUDROVÁ

Žiaci zo ZŠ Ludrová si pripravili spolu s pani učiteľkami krásnu hudobnú rozprávku. Tešíme sa zo vzájomnej spolupráce a ďakujeme za pekný veľkonočný pozdrav.

Sviatok mamičiek  2012

Opäť Vás vaše detičky privítali s horúcimi a čistými srdiečkami, aby Vám mohli zablahoželať k sviatku mamičiek. Ich slová,piesne a darčeky boli určite úprimné. Ďakujeme za spoločné príjemné popoludnie.

Deň detí a Kocúr v čižmách v Liptovskej Štiavnici

Aj keď nám na MDD nesvietilo slniečko o zábavu a slnečný úsmev sa postarali pani učiteľky, ktoré pripravili pre deti veľa zaujímavých hier a súťaží. O sladké medovníkové medaily sa pričinili aj tety kuchárky.Po súťaživom dopoludní, ktoré sme odmenili sladkým prekvapením, sme si s našimi veľkými kamarátmi zo ZŠ v Liptovskej Štiavnici pozreli divadelné predstavenie Kocúr v čižmách.

Polícia v MŠ jún 2012

Opäť k nám prišli policajti a ukázali nám niečo zo svojej práce. Bolo to veľmi zaujímavé a deti ich sledovali so zatajeným dychom.

Rozlúčka s predškolákmi jún 2012

Naši predškoláci už čoskoro opustia naše brány a vykročia do veľkej školy. Tak sme sa pekne spolu rozlúčili a zaželali im úprimne veľa,veľa úspechov v škole. \"Bolo nám tu dobre s vami,otvárajú sa vám však školské brány.\"