Memorandum dieťaťa

Deti

Milujem vás, milujte aj vy mňa …

 

Nerozmaznávajte ma.

Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko, čo si pýtam. Iba Vás skúšam.

Nepoužívajte voči mne silu.

To ma učí, že všetko sa dá dosiahnuť iba silou.

Neprotirečte si.

To ma mätie a núti ma vyhýbať sa.

Nesnažte sa, aby som sa cítil menší než som.

Nerobte za mňa veci, ktoré sám urobím.

Potom sa cítim ako dieťa a môžem vás naďalej zapriahať do svojich služieb.

Nepripustite, aby sa venovalo priveľa pozornosti mojim zlým „zvykom“.

To ma iba povzbudí v nich pokračovať.

Nenapomínajte ma pred ľuďmi.

Budem na to lepšie reagovať, ak mi to poviete potichu v súkromí.

Nesnažte sa diskutovať o mojom správaní ešte počas konfliktu.

Vtedy vás veľmi nepočúvam. Je v poriadku o tom hovoriť, ale nechajte to na neskôr.

Nesnažte sa mi kázať.

Boli by ste prekvapení ako dobre viem, čo je dobré a čo chybné.

Nesnažte sa, aby som cítil, že moje chyby sú hriechy.

Musím sa učiť robiť chyby, bez nejakého pocitu, ze nie som dobrý.

Nechcite, aby som vždy vysvetľovať svoje správanie.

Niekedy naozaj neviem, prečo som to urobil.

Neochraňujte sa pred dôsledkami.

Potrebujem ich pozanať a získať vlastné skúsenosti.

Neodstrkujte ma, keď kladiem otázky.

Ak tak urobíte, zistíte, že som sa prestal vypytovať a že hľadám informácie inde.

Nebojte sa, že so mnou trávite iba málo času.

Ráta sa, ak ho spolu trávime.

Nezabúdajte, že sa mi nemôže dariť bez veľkého pochopenia a povzbudenia.

Niekedy sa zabúda na pochvalu, hoci je poctivo zaslúžená. Na pokarhanie sa však nezabúda tak často.

Zaobchádzajte so mnou ako so svojim priateľom.

Potom aj ja budem vašim priateľom.

Milujem vás, milujte aj vy mňa …