Archív pre január, 2013

Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA

9. januára 2013

OBČIANSKE  ZDRUŽENIE  MALÍ  MRAVČEKOVIA

Pri Materskej škole Štiavnička č. 86 pôsobí samostatné občianske združenie pod názvom Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA,ktoré vzniklo 11.11.2011. OZ zohráva veľmi dôležitú úlohu hlavne pri zlepšení a skvalitňovaní spolupráce rodič-dieťa- učiteľ. OZ má samostatný účet a  je zaregistrované na prijímanie 2 % z daní. Aj touto cestou chceme požiadať rodičov pri realizácii daňových priznaní za rok 2012 o poukázanie 2 % z dane Občianskemu združeniu MALÍ MRAVČEKOVIA. Tieto finančné prostriedky budeme využívať najmä na podporu a skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu, na organizovanie spoločných voľnočasových aktivít pre deti v rámci rodiny v popoludňajších hodinách.Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA sa bude podieľať na zakúpení hračiek pre deti, ale i kvalitných a účelových didaktických pomôcok a výtvarného materiálu. Finančná správa o hospodárení OZ bude každý rok vypracovaná a predložená na schválenie. OZ  má  zvolených zástupcov, ktorí tvoria výbor Občianskeho združenie MALÍ MRAVČEKOVIA.

Zloženie výboru Občianske združenie Malí Mravčekovia v školskom roku 2012/2013 je:

1. predseda OZ Malí mravčekovia: Mgr. Jana Bartánusová

2. podpredseda:  JUDr. Janka Belková

3. členovia: Ľubka Marshalová

Daniel Klačko

Mgr. Zuzana Vilčeková

Revízna komisia: Ľuboš Synak

Andrea Soboňová

Mgr. Miroslava Kuchárová

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI: ( 2% z daní)

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie  MALÍ MRAVČEKOVIA

Sídlo:

MŠ Štiavnička 86, 034 01 Ružomberok

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):

42218705

Číslo účtu: 2967107253/0200