Archív pre august, 2022

ZOZNAMY DETÍ

23. augusta 2022
   MENNÝ ZOZNAM DETÍ – ROZDELENIE DETÍ DO TRIED V ŠK. ROKU 2022/2023
TRIEDA I. FIALKY

PaedDr. Jana Bartánusová – riaditeľka MŠ
Bc. Radka Gregorová- triedna učiteľka
TRIEDA II. PÚPAVY

Mgr. Katarína Mojšová – triedna učiteľka
Magdaléna Križanová – učiteľka
TRIEDA III. TULIPÁNY

Bc. Lucia Tesáková   – triedna učiteľka
Mária Moravčíková  – učiteľka
Eduard Adamča Róbert Baláž Zoja Darilová
Marko Babec Michaela Buknová Marek Fašianok
Jonáš Bartánus Dominik Dančo Richard Horovský
Adela Haličková Juraj Drabiňák Šimon Jacko
Matúš Hatala Caitlyn Gardášová Lucia Kanderová
Veronika Hatalová Ivan Hajtmanský Nela Kelčíková
Karolína Holubčíková Jerguš Holdoš Henrich Korman
Vivien Chovancová Mia Hulinová Jaroslav Kurinský
Ela Jadroňová František Korček Alexandra Maďarová
Eliška Jacková Tobiáš Korček Jakub Maslo
Stella Jacková Branislav Kútnik Ema Maslová
Alica Kopáčková Viktória Maslová Vanesa Maslová
Sofia Kráľová Adam Migra Sebastián Matula
Zoe Letková Maxim Ondrejka Tobias Matula
Dorota Poláková Matias Poliak Marko Moravčík
Adam Saniga Andrej Sivko Peter Muríň
Ema Šupejová Viliam Straka Marek Švec
Oliver Ťupek Vanesa Šavrnoch Diana Tkáčiková
Richard Viktor

INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

  • prevádzka Materskej školy v Štiavničke sa začína dňa 05.09.2022 o 6,30hod;
  • zoznamy detí nájdete na dverách tried a informačných nástenkách vedľa každej triedy.
  • deti do MŠ potrebujú: fľašu s vodou alebo čajom, prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte;
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • materská škola sa zamyká o 8:00,  prosíme o dochvíľnosť, neskorší príchod narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa;
  • deťom, ktoré nastupujú do MŠ prvý krát prineste kópiu preukazu poistenca (nemusí byť farebná) a tel.kontakt, kde sa v prípade nutnosti budeme môcť dovolať;