RADA ŠKOLY

ZOZNAM ČLENOV RADY ŠKOLY PRI MŠ ŠTIAVNIČKA 86, 034 01 RUŽOMBEROK

NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2021-2025

 

  1. Ing. Miloš Stopiak – zástupca Obce Štiavnička – predseda
  2. Ing. Ľubomír Kendera – zástupca Obce Štiavnička
  3. Ing. Vladimír Bartánus  – zástupca Obce Štiavnička
  4. Denisa Darilová – zástupca rodičov
  5. Kristína Ťupeková – zástupca rodičov
  6. Bc. Lucia Tesáková – zástupca pedag. zamestnancov- podpredseda
  7. Jozefína Kopáčková – zástupca nepedag. zamestnancov