10. októbra 2019

MILÍ RODIČIA A STARÍ RODIČIA,

srdečne Vás pozývame na

OCHUTNÁVKU zdravých šalátov a nátierok,
ktoré pre Vás pripravili naše šikovné tety kuchárky.

Pesničkami a básničkami potešíme STARKÝCH. Po vystúpení môžete s deťmi tvoriť z lístia.

Tešíme sa na Vás 23.10. 2019 (streda) o 15:30 hod.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

3. septembra 2019

MILÍ RODIČIA,

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

V MATERSKEJ ŠKOLE V ŠTIAVNIČKE, 11.09.2019 (streda)

o 16:00hod.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

OZNAM

20. augusta 2019

Informácia o začatí školského roku 2019/2020

  • prevádzka Materskej školy v Štiavničke sa začína dňa 02.09.2019 od 6,30hod;
  • zoznamy detí nájdete na dverách tried a informačných nástenkách vedľa každej triedy. Deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny, ktoré pre nás znamenajú značné problémy v organizácii školského roka;
  • deti do MŠ potrebujú: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte; novým deťom môžete priniesť obľúbenú hračku, s ktorou spáva;
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • prosíme vodiť deti do materskej školy do 8,00hod. Neskorší príchod vážne narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa;

Informácie pre rodičov nových detí:

  • prosíme rodičov priniesť do MŠ v prvý deň kópiu preukazu poistenca (nemusí byť farebná) a tel.kontakt, email, kam sa v prípade nutnosti budeme môcť dovolať;
  • deti do MŠ potrebujú: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte

 

OZNAM

21. júna 2019

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke oznamuje rodičom ako zákonným zástupcom detí, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do MŠ v školskom roku 2019-2020 si môžu vyzdvihnúť osobne v riaditeľni materskej školy. Rozhodnutie si môžete prevziať v termíne od 24. júna 2019 do 28. júna 2019 v prevádzkových hodinách.

BEH LUDROVSKOU DOLINOU, ROZLÚČKA

19. júna 2019

MILÍ RODIČIA!!!!!!
ZAJTRA 20.6.2019 NÁS ČAKÁ
-BEH LUDROVSKOU DOLINOU‍♀️‍♂️
(pribaliť desiatu, pitie)
– o 14, 45 hod. VÁS POZÝVAME NA ROZLÚČKU S PREDŠKOLÁKMI
( všetky deti z MŠ, súrodenci, rodičia, starí rodičia)
– 15,15h. DISKOTÉKA S UJOM ĽUBOM, samozrejme s rodičmi
– KRÁJANIE TORTY
– GULÁŠ
– MAĽOVANIE NA TVÁR
– NOC PREDŠKOLÁKOV V MŠ

 

DEŇ DETÍ

9. júna 2019

Milí rodičia.

Dňa 13.06. 2019 organizuje obec Štiavnička DEŇ DETÍ v oddychovej zóne. Deťom pribaľte desiatu a pitie.

V tento deň je potrebné prísť po deti do oddychovej zóny od 12:00 – 12:30hod.

VÝLET

VÝLET OZNAM

24. mája 2019

Vážení rodičia,

s blížiacim sa koncom školského roka 2018/2019 Materská škola  Štiavnička

v spolupráci so starostom obce Štiavnička organizuje pre vaše deti

koncoročný výlet do SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA v Lipt. Mikuláši

a do PARKU MINI SLOVENSKO v Lipt. Jáne.

odchod autobusu 8:10   návrat    poplatok 10€

DEŇ MATIEK

12. mája 2019

ZÁPIS

23. apríla 2019

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že zápis do materskej školy na školský rok 2019/2020

sa uskutoční 6. mája 2019.

Podmienky prijatia sú uverejnené na našej webovej stránke v sekcii NOVINKY,

kde si môžete stiahnuť aj potrebné tlačivá k zápisu.

V tento deň je v našej materskej škole

deň otvorených dverí.