OZNAM

25. júna 2020

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke oznamuje rodičom ako zákonným zástupcom detí, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do MŠ v školskom roku 2020-2021 si môžu vyzdvihnúť osobne v riaditeľni materskej školy. Rozhodnutie si môžete prevziať v termíne od 25. júna 2020 do 03. júla 2020 v prevádzkových hodinách.

OZNAM

12. júna 2020

Milí rodičia,
uvoľňujú sa podmienky od 15.6.2020 v školách. Prosíme vás o prečítanie podmienok, za akých budeme otvorení od pondelka. Priblížime sa čo najviac k normálnemu režimu.
Po dohode so zriaďovateľom bude prevádzka MŠ od pondelka 15.6.2020 za týchto podmienok:
1. Povoľuje sa viac detí v skupinách, ruší sa limit. Od pondelka 15. 6. 2020 môžu nastúpiť deti do MŠ, ktorých rodičia majú o nástup svojho dieťaťa záujem. Je to dobrovoľné.
2. Povoľuje sa zmiešavanie detí v triedach
3.Povoľujú sa besiedky, posedenia a iné skupinové akcie, ktoré sa riadia opatreniami ÚVZ.
3.Ruší sa povinné meranie teploty
4. Ruší sa prehlásenie zástupcu pri nástupe do MŠ. Naďalej platí čestné vyhlásenie rodiča, že dieťa neprišlo do priameho kontaktu s COVID-19.
5. Ruší sa 10- minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v MŠ
6.Naďalej platí povinnosť nosenie rúšok rodičov vo vnútorných priestoroch MŠ,ako je to nariadené ÚVZ.
V MŠ počas letných prázdnin je naplánovaná kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení. Zriaďovateľ ponechal do 17. 7. 2020 prevádzku MŠ v čase 6,30-15,30. Preberanie detí všetkých rodičov bez obmedzení do 15,30. Počas letných prázdnin od 1.7.2020 – 17.7. 2020 prihlasujeme do MŠ len deti obidvoch zamestnaných rodičov.
OTVORENIE MŠ OSTÁVA STÁLE NA ROZHODNUTÍ A POSÚDENÍ ZRIAĎOVATEĽA A RIADITEĽA. VYPLÁCANIE OČR PRI NENASTÚPENÍ DO ŠKOLY PLATÍ AJ NAĎALEJ.

OZNAM PRE RODIČOV

27. mája 2020

Milí rodičia,

od 1.6.2020 sa otvára materská škola.

Zverejňujeme pokyny, ktoré sú pre zákonného zástupcu dôležité pred nástupom do MŠ podľa usmernení a opatrení zo dňa 22.05.2020 Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

RODIČIA PRIHLÁSENÝCH DETÍ, PROSÍM, REŠPEKTUJTE OPATRENIA ZVEREJNENÉ TU.

 

 

2%

21. apríla 2020

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

vyhlasenie-o-poukazani-dane2

Zápis do MŠ podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

15. apríla 2020

Čo  Vám môžeme ponúknuť v  Materskej škole v Štiavničke????

 • výchova- a vzdelávanie v  pokojnom  rodinnom prostredí   zameraný  na  enviromentálnu  výchovu a  zdravý  životný  štýl,
 • individuálny prístup
 • kvalitnú prípravu predškolákov
 • predplavecký výcvik v zariadení Gothal Liptovská Osada, dopravná výchova na vlastnom  dopravnom  ihrisku,
 • oboznamovanie s informačnými technológiami (každá trieda má interaktívnu tabuľu)
 • uplatnenie záujmov a talentu  detí v krúžkovej  činnosti- výtvarný odbor – SZUŠ DOTYK,
 • oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom, lektor PRO AMERICANA
 • záujímavá lokalita v obci Štiavnička, v tesnej blízkosti mesta Ružomberok
 • Viac informácií o našej MŠ  získate na internete : msstiavnicka.ruzomberok.eu , www.facebook.com/Materská-škola-v-Štiavničke

Tu si môžete stiahnuť aj tlačivá potrebné k zápisu, Žiadosť o prijatie:

Tlačivá na stiahnutie

  prípadne si ich vyzdvihnúť  alebo vyplnenú odovzdať v MŠ 4.5.2020 a 5.5.2020 o 11,00hod – 15,00 hod, za dodržania prísnych hygienických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero). Zápis bude prebiehať elektronickou formou na email msstiavnicka@gmail.com alebo osobne v MŠ Štiavnička v uvedených dňoch a čase bez prítomnosti detí.

Tešíme sa  na nové deti,  ktoré  chcú spolu s nami  prežiť   veľa  zábavy a  krásnych zážitkov!!!!!

Vážení rodičia,

V dňoch 4.5. a 5.5. 2020 od 11:00 do 15:00 hodiny bude otvorená  materská škola na prevzatie osobných vecí detí.

Prosíme Vás, aby ste neprichádzali v skupinách a dodržiavali hygienicko epidemiologické opatrenia

(rúško, rukavice).

Ďakujeme za porozumenie.

VŠETCI NÁM VEĽMI CHÝBATE!!!!!!😍😍😍

Zápis do MŠ podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

14. apríla 2020

                                                  

Čo  Vám môžeme ponúknuť v  Materskej škole v Štiavničke????

 • výchova- a vzdelávanie v  pokojnom  rodinnom prostredí   zameraný  na  enviromentálnu  výchovu a  zdravý  životný  štýl,
 • individuálny prístup
 • kvalitnú prípravu predškolákov
 • predplavecký výcvik v zariadení Gothal Liptovská Osada, dopravná výchova na vlastnom  dopravnom  ihrisku,
 • oboznamovanie s informačnými technológiami (každá trieda má interaktívnu tabuľu)
 • uplatnenie záujmov a talentu  detí v krúžkovej  činnosti- výtvarný odbor – SZUŠ DOTYK,
 • oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom, lektor PRO AMERICANA
 • záujímavá lokalita v obci Štiavnička, v tesnej blízkosti mesta Ružomberok
 • Viac informácií o našej MŠ  získate na internete : msstiavnicka.ruzomberok.eu , www.facebook.com/Materská-škola-v-Štiavničke

Tu si môžete stiahnuť aj tlačivá potrebné k zápisu, Žiadosť o prijatie: http://msstiavnicka.ruzomberok.eu/novinky/tlaciva-na-stiahnutie/ , prípadne si ich vyzdvihnúť  alebo vyplnenú odovzdať v MŠ 4.5.2020 a 5.5.2020 o 11,00hod – 15,00 hod, za dodržania prísnych hygienických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero). Zápis bude prebiehať elektronickou formou na email msstiavnicka@gmail.com alebo osobne v MŠ Štiavnička v uvedených dňoch a čase bez prítomnosti detí.

Tešíme sa  na nové deti,  ktoré  chcú spolu s nami  prežiť   veľa  zábavy a  krásnych zážitkov!!!!!

                                                                     

 

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

12. marca 2020

Na základe prijatého opatrenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, bude prerušená prevádzka materskej školy od 16.3. 2020 do odvolania.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

6. marca 2020

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021

sa uskutoční 4. mája 2020.

Podmienky prijatia sú uverejnené na našej webovej stránke v sekcii NOVINKY,

kde si môžete stiahnuť aj potrebné tlačivá k zápisu.

V tento deň  je v našej materskej škole

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

 

 

 

2%

19. februára 2020

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI: ( 2% z daní)

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie  MALÍ MRAVČEKOVIA

Sídlo: MŠ Štiavnička 86, 034 01 Ružomberok

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42218705

Číslo účtu: 2967107253/0200

vyhlasenie-o-poukazani-dane(2)