DEŇ MATIEK

15. mája 2023

ZÁPIS

2. mája 2023

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že zápis do materskej školy na školský rok 2023/2024

sa uskutoční od 3. mája do 5. mája 2023.

Podmienky prijatia sú uverejnené na našej webovej stránke v sekcii NOVINKY,

kde si môžete stiahnuť aj potrebné tlačivá k zápisu.

3.5. 2022 od 8:00 je v našej materskej škole

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY

4. apríla 2023

Oznamujeme rodičom, že 11.4.2023 (utorok) bude materská škola zatvorená.

ZÁPIS

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY ŠTIAVNIČKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024
                                Čo Vám môžeme ponúknuť v našej materskej škole????
                     –  výchovno-vzdelávací proces v pokojnom rodinnom prostredí zameraný na enviromentálnu
                         výchovu a zdravý životný štýl,
                     – regionálna výchova,
                     – individuálny prístup,
                     – kvalitnú prípravu predškolákov,
                     – predplavecký výcvik v zariadení Gothal Liptovská Osada,
                     – dopravná výchova na vlastnom dopravnom ihrisku,
                     – oboznamovanie s informačnými technológiami (v každej triedeje interaktívna tabuľa)
                     – uplatnenie záujmov a talentu detí v krúžkovej činnosti:
                        výtvarný odbor – SZUŠ DOTYK,
                        oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom, lektor PRO AMERICANA
                    – spolupráca so ZŠ Klačno, Ružomberok, DEŇ VEDY pokusy a experimentovanie
                    – záujímavá lokalita v obci Štiavnička, v tesnej blízkosti mesta Ružomberok
Viac informácií o našej MŠ a podrobnosti a podmienky zápisu získate na  : http://msstiavnicka.ruzomberok.eu/novinky/
Tu si môžete stiahnuť aj tlačivá potrebné k zápisu, prípadne si ich vyzdvihnúť v MŠ

Môže ísť o kresbu, na ktorej je dieťa a text

OZNAM – PRERUŠENIE PREVÁDZKY

25. februára 2023

Oznamujeme rodičom, že materská škola počas jarných prázdnin t. j. pondelok (27.2. 2023) až piatok(3.3.2023) bude zatvorená.

FOTENIE

23. februára 2023

Milí rodičia,

v utorok 7.03. 2023 v dopoludňajších hodinách bude prebiehať fotenie detičiek.

1. februára 2023

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Tlačivo si môžete stiahnuť 2023-03-22-vyhlasenie-poukazanie-podielu

 

KARNEVAL

20. januára 2023

Na známosť sa všetkým dáva, fašiangová super správa.
V našej škôlke bude bál, fašiangový karneval.
Vítané sú masky všetky, lienky, víly i baletky.
A možno i Superman, z výšky zletí priamo k nám.

KDE? V NAŠEJ MŠ KEDY? 7.2.2023

25. decembra 2022

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy  bude v termíne od 23.12.2022- 6.1.2023 prerušená. Začíname 9.1.2023