FOTENIE

9. apríla 2021

Milí rodičia,

vo štvrtok 15.04.  2021 v dopoludňajších hodinách bude prebiehať fotenie detičiek.

OZNAM

30. marca 2021

Riaditeľka MŠ v Štiavničke oznamuje rodičom, že v dňoch 1. apríla (vo štvrtok) 2021 a 6.apríla (v utorok) 2021, počas veľkonočných prázdnin, bude prevádzka MŠ prerušená.

ZÁPIS

25. marca 2021

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke po dohode so zriaďovateľom Obec Štiavnička, v
zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, oznamuje širokej verejnosti termín, a miesto podávania žiadosti a
podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský
rok 2021-2022.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V ŠTIAVNIČKE

Termín odovzdania žiadostí: do 31. mája 2021. Žiadosti na prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa budú podávať od 1. mája 2021 do
31. mája 2021 s tým, že:
– Vydávanie a podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej
prítomnosti detí;
– elektronicky na email aj naskenované žiadosti: msstiavnicka@gmail.com
– osobne MŠ Štiavnička v dňoch 3.5.2021, 4.5.2021 a 5.5. 2021, od 11,00 hod. – 15, 00
hod., s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (iba ak to
bude dovoľovať mimoriadna situácia a nariadenia ÚVZ SR ).
– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní
– Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie
príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

2%

10. marca 2021

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Tlačivo na poukázanie 2% TU

OZNAM

7. marca 2021
OZNAMUJEME RODIČOM, ŽE OD 8.3.2021(pondelok) môžu nastúpiť všetky deti, ktorých rodičia majú záujem.
-prosíme o dodržiavanie epidemiologických opatrení ROR
– dodržiavanie povinnej 14 dňovej karantény, ak je v rodine COVID – 19
– vstup do areálu MŠ len so 7 -dňovým negatívnym testom
ĎAKUJEME
 

OZNAM

4. januára 2021
MILÍ RODIČIA!!!
Oznamujeme informácie ohľadom otvorenia škôl zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
DRŽME SI PALCE, ABY SME SA VIDELI ČOSKORO V ŠKOLE
Ako to bude vyzerať v najbližších dňoch v školách:
👉Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené.
👉Od 18. januára budú otvorené materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.
👉Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.
Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.
Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

 

OZNAM

15. decembra 2020

ZRIAĎOVATEĽ MATERSKEJ ŠKOLY OBEC ŠTIAVNIČKA OZNAMUJE RODIČOM, ŽE OD 21.12.2020 (PONDELOK)  DO 8.1.2021 (PIATOK), POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN BUDE PREVÁDZKA MŠ PRERUŠENÁ.

 

OZNAM

11. decembra 2020

Milí rodičia!

Prevádzka MŠ Štiavnička je otvorená od 14.12.2020 (pondelok).

Deti sa môžu tešiť v pondelok aj na MIKULÁŠA!!!!

 

 

                                    

PRERUŠENIE PREVÁDZKY

3. decembra 2020

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši sa prerušuje prevádzka materskej školy  do 13.12.2020.  Ďakujeme za pochopenie.

 

PRERUŠENIE PREVÁDZKY

2. decembra 2020

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy  bude v termíne od 03.12.2020- 4.12.2020 z prevádzkových dôvodov prerušená. Prevádzka bude obnovená 07.12.2020. Ďakujeme za pochopenie.