RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

4. septembra 2020

MILÍ RODIČIA,

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

V MATERSKEJ ŠKOLE V ŠTIAVNIČKE, 07.09.2020 (pondelok)

o 16:00hod.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

ROZDELENIE DETÍ DO TRIED

6. augusta 2020
MENNÝ ZOZNAM DETÍ – ROZDELENIE DETÍ DO TRIED V ŠK. ROKU 2020/2021
TRIEDA I. FIALKY

PaedDr. Jana Bartánusová – riaditeľka MŠ
Bc. Radka Gregorová- triedna učiteľka
TRIEDA II. PÚPAVY

Mgr. Katarína Mojšová – triedna učiteľka
Magdaléna Križanová – učiteľka
TRIEDA III. TULIPÁNY

Bc. Lucia Tesáková – triedna učiteľka
Mária Moravčíková – učiteľka
Marko Babec Linda Buknová Zoja Darilová
Jonáš Bartánus Michaela Buknová Jonáš Frič
Matúš Hatala Dominik Dančo Patrik Gerát
Lujza Hromadová Ela Drabiňáková Šimon Jacko
Vivien Chovancová Liliana Facunová Nela Kelčíková
Eliška Jacková Lilly Franková Denis Kordiak
Tomáš Kopáček Brian Gardáš Kristína Kroniková
Eliška Kotulášová Matúš Haríň Jaroslav Kurinský
Tamara Kováčiková Ivan Hajtmanský Alexandra Maďarová
Matias Kralovenský Sebastián Heider Vanesa Maslová
Sofia Kráľová Mia Hulinová Viktória Maslová
Nela Kurinská Igor Migra Marko Moravčík
Lucia Pažítková Ela Olosová Peter Muríň
Adam Saniga Linda Plávková Karin Púčeková
Ema Šupejová Laura Poliaková Patrik Rázga
Michaela Ťupeková Matias Poliak Michaela Sprateková
Oliver Ťupek Filip Sloboda Patrik Spratek
Richard Viktor Viliam Straka Alžbeta Stanová
 Nancy Weisová Erik Weis Diana Tkáčiková

 

Informácia o začatí školského roku 2020/2021

 • prevádzka Materskej školy v Štiavničke sa začína dňa 02.09.2020 od 6,30hod;
 • zoznamy detí nájdete na dverách tried a informačných nástenkách vedľa každej triedy. Deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny, ktoré pre nás znamenajú značné problémy v organizácii školského roka;
 • deti do MŠ potrebujú: fľašu s vodou alebo čajom, prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte; , novým deťom môžete priniesť obľúbenú hračku, s ktorou spáva;
 • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole;
 • prosíme vodiť deti do materskej školy do 8,00hod. Neskorší príchod vážne narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa;

Informácie pre rodičov nových detí:

 • prosíme rodičov priniesť do MŠ v prvý deň kópiu preukazu poistenca (nemusí byť farebná) a tel.kontakt, email, kam sa v prípade nutnosti budeme môcť dovolať;
 • deti do MŠ potrebujú: fľašu s vodou alebo čajom, prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte

OZNAM

25. júna 2020

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke oznamuje rodičom ako zákonným zástupcom detí, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do MŠ v školskom roku 2020-2021 si môžu vyzdvihnúť osobne v riaditeľni materskej školy. Rozhodnutie si môžete prevziať v termíne od 25. júna 2020 do 03. júla 2020 v prevádzkových hodinách.

OZNAM

12. júna 2020

Milí rodičia,
uvoľňujú sa podmienky od 15.6.2020 v školách. Prosíme vás o prečítanie podmienok, za akých budeme otvorení od pondelka. Priblížime sa čo najviac k normálnemu režimu.
Po dohode so zriaďovateľom bude prevádzka MŠ od pondelka 15.6.2020 za týchto podmienok:
1. Povoľuje sa viac detí v skupinách, ruší sa limit. Od pondelka 15. 6. 2020 môžu nastúpiť deti do MŠ, ktorých rodičia majú o nástup svojho dieťaťa záujem. Je to dobrovoľné.
2. Povoľuje sa zmiešavanie detí v triedach
3.Povoľujú sa besiedky, posedenia a iné skupinové akcie, ktoré sa riadia opatreniami ÚVZ.
3.Ruší sa povinné meranie teploty
4. Ruší sa prehlásenie zástupcu pri nástupe do MŠ. Naďalej platí čestné vyhlásenie rodiča, že dieťa neprišlo do priameho kontaktu s COVID-19.
5. Ruší sa 10- minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v MŠ
6.Naďalej platí povinnosť nosenie rúšok rodičov vo vnútorných priestoroch MŠ,ako je to nariadené ÚVZ.
V MŠ počas letných prázdnin je naplánovaná kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení. Zriaďovateľ ponechal do 17. 7. 2020 prevádzku MŠ v čase 6,30-15,30. Preberanie detí všetkých rodičov bez obmedzení do 15,30. Počas letných prázdnin od 1.7.2020 – 17.7. 2020 prihlasujeme do MŠ len deti obidvoch zamestnaných rodičov.
OTVORENIE MŠ OSTÁVA STÁLE NA ROZHODNUTÍ A POSÚDENÍ ZRIAĎOVATEĽA A RIADITEĽA. VYPLÁCANIE OČR PRI NENASTÚPENÍ DO ŠKOLY PLATÍ AJ NAĎALEJ.

OZNAM PRE RODIČOV

27. mája 2020

Milí rodičia,

od 1.6.2020 sa otvára materská škola.

Zverejňujeme pokyny, ktoré sú pre zákonného zástupcu dôležité pred nástupom do MŠ podľa usmernení a opatrení zo dňa 22.05.2020 Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

RODIČIA PRIHLÁSENÝCH DETÍ, PROSÍM, REŠPEKTUJTE OPATRENIA ZVEREJNENÉ TU.

 

 

2%

21. apríla 2020

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

vyhlasenie-o-poukazani-dane2

Zápis do MŠ podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

15. apríla 2020

Čo  Vám môžeme ponúknuť v  Materskej škole v Štiavničke????

 • výchova- a vzdelávanie v  pokojnom  rodinnom prostredí   zameraný  na  enviromentálnu  výchovu a  zdravý  životný  štýl,
 • individuálny prístup
 • kvalitnú prípravu predškolákov
 • predplavecký výcvik v zariadení Gothal Liptovská Osada, dopravná výchova na vlastnom  dopravnom  ihrisku,
 • oboznamovanie s informačnými technológiami (každá trieda má interaktívnu tabuľu)
 • uplatnenie záujmov a talentu  detí v krúžkovej  činnosti- výtvarný odbor – SZUŠ DOTYK,
 • oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom, lektor PRO AMERICANA
 • záujímavá lokalita v obci Štiavnička, v tesnej blízkosti mesta Ružomberok
 • Viac informácií o našej MŠ  získate na internete : msstiavnicka.ruzomberok.eu , www.facebook.com/Materská-škola-v-Štiavničke

Tu si môžete stiahnuť aj tlačivá potrebné k zápisu, Žiadosť o prijatie:

Tlačivá na stiahnutie

  prípadne si ich vyzdvihnúť  alebo vyplnenú odovzdať v MŠ 4.5.2020 a 5.5.2020 o 11,00hod – 15,00 hod, za dodržania prísnych hygienických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero). Zápis bude prebiehať elektronickou formou na email msstiavnicka@gmail.com alebo osobne v MŠ Štiavnička v uvedených dňoch a čase bez prítomnosti detí.

Tešíme sa  na nové deti,  ktoré  chcú spolu s nami  prežiť   veľa  zábavy a  krásnych zážitkov!!!!!

Vážení rodičia,

V dňoch 4.5. a 5.5. 2020 od 11:00 do 15:00 hodiny bude otvorená  materská škola na prevzatie osobných vecí detí.

Prosíme Vás, aby ste neprichádzali v skupinách a dodržiavali hygienicko epidemiologické opatrenia

(rúško, rukavice).

Ďakujeme za porozumenie.

VŠETCI NÁM VEĽMI CHÝBATE!!!!!!😍😍😍

Zápis do MŠ podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

14. apríla 2020

                                                  

Čo  Vám môžeme ponúknuť v  Materskej škole v Štiavničke????

 • výchova- a vzdelávanie v  pokojnom  rodinnom prostredí   zameraný  na  enviromentálnu  výchovu a  zdravý  životný  štýl,
 • individuálny prístup
 • kvalitnú prípravu predškolákov
 • predplavecký výcvik v zariadení Gothal Liptovská Osada, dopravná výchova na vlastnom  dopravnom  ihrisku,
 • oboznamovanie s informačnými technológiami (každá trieda má interaktívnu tabuľu)
 • uplatnenie záujmov a talentu  detí v krúžkovej  činnosti- výtvarný odbor – SZUŠ DOTYK,
 • oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom, lektor PRO AMERICANA
 • záujímavá lokalita v obci Štiavnička, v tesnej blízkosti mesta Ružomberok
 • Viac informácií o našej MŠ  získate na internete : msstiavnicka.ruzomberok.eu , www.facebook.com/Materská-škola-v-Štiavničke

Tu si môžete stiahnuť aj tlačivá potrebné k zápisu, Žiadosť o prijatie: http://msstiavnicka.ruzomberok.eu/novinky/tlaciva-na-stiahnutie/ , prípadne si ich vyzdvihnúť  alebo vyplnenú odovzdať v MŠ 4.5.2020 a 5.5.2020 o 11,00hod – 15,00 hod, za dodržania prísnych hygienických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero). Zápis bude prebiehať elektronickou formou na email msstiavnicka@gmail.com alebo osobne v MŠ Štiavnička v uvedených dňoch a čase bez prítomnosti detí.

Tešíme sa  na nové deti,  ktoré  chcú spolu s nami  prežiť   veľa  zábavy a  krásnych zážitkov!!!!!