ZÁPIS

11. apríla 2024

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY ŠTIAVNIČKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

Čo Vám môžeme ponúknuť v našej materskej škole????
– výchovno-vzdelávací proces v pokojnom rodinnom prostredí zameraný na enviromentálnu
výchovu
– a zdravý životný štýl, regionálna výchova
– individuálny prístup
– kvalitnú prípravu predškolákov
– predplavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, dopravnú výchovu na vlastnom dopravnom ihrisku,
– oboznamovanie s informačnými technológiami (každá trieda má interaktívnu tabuľu)
– uplatnenie záujmov a talentu detí v krúžkovej činnosti- výtvarný odbor – SZUŠ DOTYK,
– oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom, lektor PRO AMERICANA
– záujímavá lokalita v obci Štiavnička, v tesnej blízkosti mesta Ružomberok
Viac informácií o našej MŠ a podrobnosti a podmienky zápisu získate na internete :
www.msstiavnicka.ruzomberok.eu , www.facebook.com/Materská-škola-v-Štiavničke
Tu si môžete stiahnuť aj tlačivá potrebné k zápisu, prípadne si ich vyzdvihnúť v MŠ 2.5.2024 -DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ, 3.5. 2024 o 11,00hod – 15,00 hod: Žiadosť o prijatie do MŠ, Dotazník o dieťati

Tešíme sa na nové deti, ktoré chcú spolu s nami prežiť veľa zábavy a krásnych zážitkov!!!!!!

Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ-2024-25

Dotazník-o-dieťati

 

PRERUŠENIE PREVÁDZKY

20. marca 2024

Oznamujeme rodičom, že v dňoch 28.3. 2024(štvrtok) a 2.4. 2024(utorok) bude materská škola zatvorená.

2%

16. februára 2024
 • Vážení rodičia a priatelia školy,

 • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

        Za pomoc zo srdca ĎAKUJEME!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Stiahnite si a vyplňte VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE

  Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štiavnička 86, 03401
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42218705

   

OZNAM RODIČOM

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch od 19.2. 2024 do 23.2. 2024.

KARNEVAL

26. januára 2024

Na známosť sa všetkým dáva, fašiangová super správa.
V našej škôlke bude bál, fašiangový karneval.
Vítané sú masky všetky, lienky, víly i baletky.
A možno i Superman, z výšky zletí priamo k nám.

KEDY? 2.2. 2024

KDE?  V NAŠEJ MŠ

KRÁSNE SVIATKY

21. decembra 2023

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy  bude v termíne od 27.12.2023- 5.1.2024 prerušená. Začíname 8.1.2024

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM

1. decembra 2023

MILÍ RODIČIA,

POZÝVAME VÁS NA STRETNUTIE S MIKULÁŠOM. 

DETIČKY PREDVEDÚ PROGRAM, KTORÝ SI PRIPRAVILI PRE VÁS A PRE MIKULÁŠA.

                   KDE? V KULTÚRNOM DOME 

                  KEDY? 6.12.2023 (STREDA) o 15:00 

VYHLASUJEME SÚŤAŽ

8. novembra 2023

O NAJKRAJŠIU VIANOČNÚ OZDOBU

Úlohou detí je vyrobiť doma s pomocou rodičov a starých rodičov originálnu vianočnú ozdobu z ľubovoľného materiálu. Doniesť ju do našej MŠ, kde z nich vytvoríme výstavku a vyhodnotíme najkrajšiu ozdobu. (hodnotia deti) Víťazná ozdoba bude odmenená.

Vyhodnotenie súťaže bude 12.12. 2023

FOTENIE

30. októbra 2023

Milí rodičia,

v utorok 7.11. 2023 v dopoludňajších hodinách bude prebiehať vianočné fotenie detičiek.