Archív pre apríl, 2020

2%

21. apríla 2020

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

vyhlasenie-o-poukazani-dane2

Zápis do MŠ podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

15. apríla 2020

Čo  Vám môžeme ponúknuť v  Materskej škole v Štiavničke????

 • výchova- a vzdelávanie v  pokojnom  rodinnom prostredí   zameraný  na  enviromentálnu  výchovu a  zdravý  životný  štýl,
 • individuálny prístup
 • kvalitnú prípravu predškolákov
 • predplavecký výcvik v zariadení Gothal Liptovská Osada, dopravná výchova na vlastnom  dopravnom  ihrisku,
 • oboznamovanie s informačnými technológiami (každá trieda má interaktívnu tabuľu)
 • uplatnenie záujmov a talentu  detí v krúžkovej  činnosti- výtvarný odbor – SZUŠ DOTYK,
 • oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom, lektor PRO AMERICANA
 • záujímavá lokalita v obci Štiavnička, v tesnej blízkosti mesta Ružomberok
 • Viac informácií o našej MŠ  získate na internete : msstiavnicka.ruzomberok.eu , www.facebook.com/Materská-škola-v-Štiavničke

Tu si môžete stiahnuť aj tlačivá potrebné k zápisu, Žiadosť o prijatie:

Tlačivá na stiahnutie

  prípadne si ich vyzdvihnúť  alebo vyplnenú odovzdať v MŠ 4.5.2020 a 5.5.2020 o 11,00hod – 15,00 hod, za dodržania prísnych hygienických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero). Zápis bude prebiehať elektronickou formou na email msstiavnicka@gmail.com alebo osobne v MŠ Štiavnička v uvedených dňoch a čase bez prítomnosti detí.

Tešíme sa  na nové deti,  ktoré  chcú spolu s nami  prežiť   veľa  zábavy a  krásnych zážitkov!!!!!

Vážení rodičia,

V dňoch 4.5. a 5.5. 2020 od 11:00 do 15:00 hodiny bude otvorená  materská škola na prevzatie osobných vecí detí.

Prosíme Vás, aby ste neprichádzali v skupinách a dodržiavali hygienicko epidemiologické opatrenia

(rúško, rukavice).

Ďakujeme za porozumenie.

VŠETCI NÁM VEĽMI CHÝBATE!!!!!!😍😍😍

Zápis do MŠ podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

14. apríla 2020

                                                  

Čo  Vám môžeme ponúknuť v  Materskej škole v Štiavničke????

 • výchova- a vzdelávanie v  pokojnom  rodinnom prostredí   zameraný  na  enviromentálnu  výchovu a  zdravý  životný  štýl,
 • individuálny prístup
 • kvalitnú prípravu predškolákov
 • predplavecký výcvik v zariadení Gothal Liptovská Osada, dopravná výchova na vlastnom  dopravnom  ihrisku,
 • oboznamovanie s informačnými technológiami (každá trieda má interaktívnu tabuľu)
 • uplatnenie záujmov a talentu  detí v krúžkovej  činnosti- výtvarný odbor – SZUŠ DOTYK,
 • oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom, lektor PRO AMERICANA
 • záujímavá lokalita v obci Štiavnička, v tesnej blízkosti mesta Ružomberok
 • Viac informácií o našej MŠ  získate na internete : msstiavnicka.ruzomberok.eu , www.facebook.com/Materská-škola-v-Štiavničke

Tu si môžete stiahnuť aj tlačivá potrebné k zápisu, Žiadosť o prijatie: http://msstiavnicka.ruzomberok.eu/novinky/tlaciva-na-stiahnutie/ , prípadne si ich vyzdvihnúť  alebo vyplnenú odovzdať v MŠ 4.5.2020 a 5.5.2020 o 11,00hod – 15,00 hod, za dodržania prísnych hygienických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero). Zápis bude prebiehať elektronickou formou na email msstiavnicka@gmail.com alebo osobne v MŠ Štiavnička v uvedených dňoch a čase bez prítomnosti detí.

Tešíme sa  na nové deti,  ktoré  chcú spolu s nami  prežiť   veľa  zábavy a  krásnych zážitkov!!!!!