Aktivity

PLÁN AKTIVÍT NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

SEPTEMBER

Bezpečne na ceste                                                             

 

OKTÓBER

Svetový deň výživy- príprava a ochutnávka zdravých jedál spolu s rodičmi a starkými,

Tvorivé dielne- „ šarkany“

Vitaj starký, starká v MŠ

Vystúpenie s programom pre dôchodcov v KD

                                                                                                         

NOVEMBER

Zdravé zúbky

                                                                                                     

DECEMBER

 

Mikuláš prichádza- posedenie pri stromčeku, program detí v KD

Pečenie medovníkov- tvorivé dielne

                                                                                                               

JANUÁR

 

Vyhlásenie súťaže o najkrajší STROM- zhotovenie stromov doma z odpadového materiálu

Plavecký výcvik

                                                                                                           

FEBRUÁR

 

Snehovica- preteky na snehu

Karneval- masky šantia

Návšteva predškolákov v 1. ročníku

                              

MAREC

Vynášanie Moreny

Poviem ti básničku

Ako v rozprávke- týždeň hlasného čítania, knižnica v RK

                                                                                                            

APRÍL

 

Fotky z prírody, prebúdzanie prírody- Výstava

Deň Zeme- výstava z fotiek a výtvarných prác v priestoroch MŠ

  • využitie odpadového materiálu                                            

 Bylinková záhrada – obnovenie


MÁJ

Deň otvorených dverí v MŠ spojený so zápisom                            

Deň matiek- program detí pre mamičky v MŠ

Deň mlieka- exkurzia na PD L. Štiavnica                                       

Motýlia záhrada- zrod motýľa

výlet s enviromentálnym zameraním


JÚN

 

Deň detí- v krajine hier a zábavy, športový deň, polícia,                   

Beh Ludrovskou dolinou – súťaž detí v behu

Rozlúčka s predškolákmi                                                                                                                  

Školský výlet- organizovaný starostom obce


Divadelné predstavenia podľa ponuky počas školského roka