Aktivity

PLÁN AKTIVÍT NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

 

SEPTEMBER

 

Bezpečne na ceste                                                                        zodp.: Lucia Tesáková

 DV                                                                                                       

 

OKTÓBER

 

Ochutnávka , zdravé potraviny , pre starkých  vystúpenie, tvorivé dielne šarkan                               

 PO, PZŠ                                                                                                                 

                                                                                                                      zodp.:  riad.MŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                               

NOVEMBER

 

Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu                                              zodp.: Radka Gregorová

RV

DECEMBER

 

Mikuláš prichádza- posedenie pri stromčeku, program detí v KD      zodp.: riad.MŠ


 

Pečenie medovníkov- tvorivé dielne                                                   zodp.: kol.MŠ

RV

 

JANUÁR

Plavecký výcvik                                                                                                  zodp.: Ivana Halušková

PVR , PO, PZŠ

Snehovica- preteky na snehu                                                              zodp.: kol.MŠ

 PO, PZŠ , PMM , EV

 

FEBRUÁR

 

Karneval- masky šantia                                                                      zodp.: kol.MŠ

 RV                                                                                                        

  

MAREC

 

Vynášanie Moreny                                                                          zodp.: Mária Moravčíková

RV

 

Poviem ti básničku                                                                          zodp.: Lucia Tesáková

PG

 

Ako v rozprávke- týždeň hlasného čítania, knižnica v RK            zodp.: kol.MŠ

PG

 

APRÍL

 

Deň Zeme- vychádzka do lesa MŠ                                                            zodp.: kol.MŠ

PMM, EV

 

Triedenie odpadu- zber po dedine, pri potoku – „Za krajšiu dedinu“   zodp.: kol.MŠ

  EV, PMM

 

Bylinková záhrada – obnovenie                                                 zodp.: 

 EV,PMM                                                                                                                                                                                

MÁJ

Deň otvorených dverí v MŠ spojený so zápisom                               zodp.: riad.MŠ


 

Deň matiek- program detí pre mamičky v MŠ                                  zodp.: kol.MŠ

RV

 

Motýlia záhrada- zrod motýľa                                                           zodp.: riad.MŠ

EV, PMM                                                                                             

 

Školský výlet                                                                                             zodp.: kol. MŠ

 EV, PMM, PO

 

JÚN

 

Rozlúčka s predškolákmi                                                                       zodp.: kol.MŠ

 

ZOZNAM SKRATIEK

 

EV – Enviromentálna výchova

PMM- Projekt MALÍ MRAVČEKOVIA

PO – Projekt Boj proti obezite

PZŠ- Projekt Zdravý životný štýl

PVR- Projekt vo vode som ako ryba

RV- Regionálna výchova

PG- Predčitateľská gramotnosť