Archív pre január, 2019

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MŠ

28. januára 2019

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva oddelenia Hygieny detí a mládeže

a v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R  MŠ SR bude materská škola z dôvodu vysokej chorobnosti detí zatvorená v čase od 29.01.2019 /utorok/ do 01.02.2019 /piatok/.

Prevádzka v našom zariadení sa opäť začína dňa 4.02.2019 (pondelok).

KARNEVAL

25. januára 2019