Archív pre máj, 2016

OZNAM RODIČOM

9. mája 2016

Vážení rodičia,

s blížiacim sa Medzinárodným dňom detí a koncom školského roka 2015/2016 Materská

škola  Štiavnička v spolupráci so starostom obce Štiavnička organizuje pre vaše deti

koncoročné výlety.

Starosta obce Štiavnička organizuje výlet Plavba Loďou Orava, ktorý sa uskutoční

25.05.2016. Poplatok je 5 €., Ostatné náklady hradí starosta obce (obed, vstup, doplatok za

autobus).

Materská škola Štiavnička pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizuje školský

výlet do ZOO Kontakt – Tatralandia Liptovský Mikuláš, ktorý sa bude konať dňa

31.05.2016 a poplatok je 6 € ( vstup do ZOO a cestovné).

V prípade vášho záujmu, prosím, uhraďte príslušný poplatok p. učiteľkám v jednotlivých

triedach do 20.05.2016.

Ďakujeme

(Pozn.: pre deti, ktoré sa na výlete nezúčastnia, bude materská škola zatvorená)

výlet