Archív pre február, 2024

2%

16. februára 2024
 • Vážení rodičia a priatelia školy,

 • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

        Za pomoc zo srdca ĎAKUJEME!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Stiahnite si a vyplňte VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE

  Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie MALÍ MRAVČEKOVIA
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štiavnička 86, 03401
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42218705

   

OZNAM RODIČOM

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch od 19.2. 2024 do 23.2. 2024.