Je Vaše dieťa zrelé do základnej školy?

Deti


 

NEZRELÉ DIEŤA JE :

1. NEPOKOJNÉ – odbieha od činnosti, nevydrží na dlhšiu dobu sústrediť sa.

2. CITOVO NEZRELÉ – hneď sa rozplače pri odlúčení od rodičov, pri neľahkom úkone.

3. MUTISTICKÉ – odmieta hovoriť v MŠ, komunikuje len s rodičmi.

4. ZAOSTÁVA – v grafickom prejave.

5. MÁ NESPRÁVNY – návyk držania ceruzky.

6. NEDOKÁŽE – zreprodukovať prečítanú rozprávku.

7. TYKÁ – v kontakte s dospelými.

8. NEDOKÁŽE – popísať dej na obrázku a rozvinúť ho.

9. NEOVLÁDA – matematické pojmy / daj mi tri ceruzky!, dones päť kociek!/ , nie je dôležité mechanické myslenie.

10. NIE JE SAMOSTATNÉ –v jedení, nedokáže narábať  správne s príborom.

11. NEMÁ ROZVINUTÉ – pojmové myslenie – zovšeobecnenie / stolička, stôl, skriňa ….  je nábytok a naopak/.

12. NIE JE SAMOSTATNÉ – vo veciach sebaobsluhy.

13. NEVIE MANIPULOVAŤ – s predmetmi na základe predložiek / daj to nad, pod, vedľa, za, medzi ….

14. NEDOKÁŽE – urobiť riadne danné  úkony a to : choď tam, dones to, sprav to.


Ak  väčšinu z toho Vaše dieťa nezvláda, mali by ste uvažovať o odklade školskej  dochádzky.

Majte na pamäti,že zrelosť nesúvisí s inteligenciou. Vaše dieťa je ako jabĺčko na strome, ktoré potrebuje trochu viac slnka. Dozreje síce neskôr, ale bude o to chutnejšie.