Archív pre august, 2021

ROZDELENIE DETÍ DO TRIED

24. augusta 2021
MENNÝ ZOZNAM DETÍ – ROZDELENIE DETÍ DO TRIED V ŠK. ROKU 2021/2022
TRIEDA I. FIALKY

PaedDr. Jana Bartánusová – riaditeľka MŠ
Bc. Radka Gregorová- triedna učiteľka
TRIEDA II. PÚPAVY

Mgr. Katarína Mojšová – triedna učiteľka
Magdaléna Križanová – učiteľka
TRIEDA III. TULIPÁNY

Mária Moravčíková  – triedna učiteľka
Bc. Lucia Tesáková – učiteľka
Marko Babec Michaela Buknová Zoja Darilová
Jonáš Bartánus Dominik Dančo Jonáš Frič
Adela Haličková Ela Drabiňáková Richard Horovský
Matúš Hatala Liliana Facunová Šimon Jacko
Veronika Hatalová Lusiana Facunová Nela Kelčíková
Karolína Holubčíková Matúš Haríň Liliana Koreňová
Lujza Hromadová Ivan Hajtmanský Kristína Kroniková
Vivien Chovancová Sebastián Heider Jaroslav Kurinský
Eliška Jacková Jerguš Holdoš Alexandra Maďarová
Stella Jacková Mia Hulinová Jakub Maslo
Alica Kopáčková Tobias Maga Vanesa Maslová
Tomáš Kopáček Viktória Maslová Sebastián Matula
Eliška Kotulášová Adam Migra Tobias Matula
Tamara Kováčiková Igor Migra Marko Moravčík
Sofia Kráľová Laura Poliaková Peter Muríň
Roman Pačaj Matias Poliak Marek Švec
Adam Saniga Viliam Straka Diana Tkáčiková
Ema Šupejová Erik Weis  Benet Kulfán
Oliver Ťupek
  Richard Viktor

 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Informácia o začatí školského roku 2021/2022

  • prevádzka Materskej školy v Štiavničke sa začína dňa 02.09.2020 od 6,30hod;
  • zoznamy detí nájdete na dverách tried a informačných nástenkách vedľa každej triedy. Deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried;
  • deti do MŠ potrebujú: fľašu s vodou alebo čajom, prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte;
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • prosíme vodiť deti do materskej školy do 8,00hod. Neskorší príchod vážne narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa;

Informácie pre rodičov nových detí:

  • prosíme rodičov priniesť do MŠ v prvý deň kópiu preukazu poistenca (nemusí byť farebná) a tel.kontakt, email, kam sa v prípade nutnosti budeme môcť dovolať;
  • deti do MŠ potrebujú: fľašu s vodou alebo čajom, prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte