Archív pre september, 2010

otvorenie detského dopravného ihriska

28. septembra 2010

MILÍ   RODIČIA!!!! 😆 🙄

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA

Projekt  „Na ceste bezpečne ako doma“ sa uskutočnil vďaka podpore NADÁCIE SPP .

Realizáciou tohto projektu sme sa  v oblasti dopravnej výchovy snažili  vytvoriť  podmienky pre spojenie teórie s praxou. Chceme dať deťom základy v dopravnej výchove, aby sa samostatne a správne orientovali a správali v dopravných situáciách ako chodci alebo cyklisti na cestnej komunikácii, , ako aj znižovať dopravnú nehodovosť detí.

Slávnostné otvorenie  detského  dopravného ihriska sa uskutoční dňa 1.10. 2010 o 15.00 h hod. v areáli MŠ v Štiavničke

7. septembra 2010

😆 Milí rodičia a detičky !!!!!

Vítame Vás na našej stránke. Začal nový školský rok 2010/2011 a všetci ste sa už určite

tešili na svojich kamarátov. Tí , ktorí k nám prišli prvý raz , mali určite svoje očká

a srdiečka plné očakávaní. Prajeme deťom veľa zábavy a radosti a nových skúseností.

Vám , milí rodičia želáme veľa trpezlivosti .

My sa budeme snažiť vaše detičky prijať s láskou,

aby od nás odchádzali každý deň usmiate a šťastné.

Kolektív MŠ

Kontakt: tel. 0444352199

mob. riad. MŠ 0911933188

email: jana.bartanusova@gmail.com