Archív pre február, 2013

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY ŠTIAVNIČKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

12. februára 2013

podrobnejšie info v novinkách
SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY ŠTIAVNIČKA

5.3.2013 😆 😛
So zápisom je spojený : DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 5 .3.2013 od 8,00hod.- 15,00hod.
Čo Vám môžeme ponúknuť ????images kvety
edukáciu v pokojnom rodinnom prostredí zameranú

                   na enviromentálnu výchovu   a   zdravý životný štýl
                   – individuálny prístup
                  – kvalitnú prípravu predškolákov
       – predplavecký výcvik , dopravná výchova na vlastnom dopravnom ihrisku
       – oboznamovanie sa s anglickým jazykom, so šlabikárom predškoláka, práca

                                                s    počítačom
                                   – uplatnenie záujmov a talentu detí v krúžkovej činnosti- tanečný, výtvarný odbor


Viac informácií o našej MŠ získate na internete : www.msstiavnicka.ruzomberok.eu
Tu si môžete stiahnuť aj tlačivá potrebné k zápisu,prípadne si ich  vyzdvihnúť v MŠ:

    Žiadosť o prijatie do MŠ, Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, Dotazník o dieťati.

 Tešíme sa na nové deti, ktoré chcú spolu s nami prežiť veľa zábavy a  

    krásnych zážitkov!!!!!! 😆