Archív pre jún, 2020

OZNAM

25. júna 2020

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke oznamuje rodičom ako zákonným zástupcom detí, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do MŠ v školskom roku 2020-2021 si môžu vyzdvihnúť osobne v riaditeľni materskej školy. Rozhodnutie si môžete prevziať v termíne od 25. júna 2020 do 03. júla 2020 v prevádzkových hodinách.

OZNAM

12. júna 2020

Milí rodičia,
uvoľňujú sa podmienky od 15.6.2020 v školách. Prosíme vás o prečítanie podmienok, za akých budeme otvorení od pondelka. Priblížime sa čo najviac k normálnemu režimu.
Po dohode so zriaďovateľom bude prevádzka MŠ od pondelka 15.6.2020 za týchto podmienok:
1. Povoľuje sa viac detí v skupinách, ruší sa limit. Od pondelka 15. 6. 2020 môžu nastúpiť deti do MŠ, ktorých rodičia majú o nástup svojho dieťaťa záujem. Je to dobrovoľné.
2. Povoľuje sa zmiešavanie detí v triedach
3.Povoľujú sa besiedky, posedenia a iné skupinové akcie, ktoré sa riadia opatreniami ÚVZ.
3.Ruší sa povinné meranie teploty
4. Ruší sa prehlásenie zástupcu pri nástupe do MŠ. Naďalej platí čestné vyhlásenie rodiča, že dieťa neprišlo do priameho kontaktu s COVID-19.
5. Ruší sa 10- minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v MŠ
6.Naďalej platí povinnosť nosenie rúšok rodičov vo vnútorných priestoroch MŠ,ako je to nariadené ÚVZ.
V MŠ počas letných prázdnin je naplánovaná kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení. Zriaďovateľ ponechal do 17. 7. 2020 prevádzku MŠ v čase 6,30-15,30. Preberanie detí všetkých rodičov bez obmedzení do 15,30. Počas letných prázdnin od 1.7.2020 – 17.7. 2020 prihlasujeme do MŠ len deti obidvoch zamestnaných rodičov.
OTVORENIE MŠ OSTÁVA STÁLE NA ROZHODNUTÍ A POSÚDENÍ ZRIAĎOVATEĽA A RIADITEĽA. VYPLÁCANIE OČR PRI NENASTÚPENÍ DO ŠKOLY PLATÍ AJ NAĎALEJ.