Archív pre apríl, 2023

PRERUŠENIE PREVÁDZKY

4. apríla 2023

Oznamujeme rodičom, že 11.4.2023 (utorok) bude materská škola zatvorená.

ZÁPIS

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY ŠTIAVNIČKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024
                                Čo Vám môžeme ponúknuť v našej materskej škole????
                     –  výchovno-vzdelávací proces v pokojnom rodinnom prostredí zameraný na enviromentálnu
                         výchovu a zdravý životný štýl,
                     – regionálna výchova,
                     – individuálny prístup,
                     – kvalitnú prípravu predškolákov,
                     – predplavecký výcvik v zariadení Gothal Liptovská Osada,
                     – dopravná výchova na vlastnom dopravnom ihrisku,
                     – oboznamovanie s informačnými technológiami (v každej triedeje interaktívna tabuľa)
                     – uplatnenie záujmov a talentu detí v krúžkovej činnosti:
                        výtvarný odbor – SZUŠ DOTYK,
                        oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom, lektor PRO AMERICANA
                    – spolupráca so ZŠ Klačno, Ružomberok, DEŇ VEDY pokusy a experimentovanie
                    – záujímavá lokalita v obci Štiavnička, v tesnej blízkosti mesta Ružomberok
Viac informácií o našej MŠ a podrobnosti a podmienky zápisu získate na  : http://msstiavnicka.ruzomberok.eu/novinky/
Tu si môžete stiahnuť aj tlačivá potrebné k zápisu, prípadne si ich vyzdvihnúť v MŠ

Môže ísť o kresbu, na ktorej je dieťa a text