Archív pre jún, 2021

SÚŤAŽ

2. júna 2021

V mesiacoch máj a jún vyhlasujeme súťaž o NAJKRAJŠÍ KVET PODĽA TRIEDY. Úlohou detí je vyrobiť doma s pomocou rodičov a starých rodičov KVETY – FIALKY, PÚPAVY, TULIPÁNY z rôzneho materiálu napríklad papier, drevo, textil, odpadový materiál a iné. Doniesť do našej MŠ, kde z nich vytvoríme výstavu a vyhodnotíme najkrajšie (hodnotia deti).  Víťazné kvety budú odmenené. Vaše výtvory môžete doniesť do 18.06. 2021. Vyhodnotenie bude 18. júna 2021.