otvorenie detského dopravného ihriska

MILÍ   RODIČIA!!!! 😆 🙄

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA

Projekt  „Na ceste bezpečne ako doma“ sa uskutočnil vďaka podpore NADÁCIE SPP .

Realizáciou tohto projektu sme sa  v oblasti dopravnej výchovy snažili  vytvoriť  podmienky pre spojenie teórie s praxou. Chceme dať deťom základy v dopravnej výchove, aby sa samostatne a správne orientovali a správali v dopravných situáciách ako chodci alebo cyklisti na cestnej komunikácii, , ako aj znižovať dopravnú nehodovosť detí.

Slávnostné otvorenie  detského  dopravného ihriska sa uskutoční dňa 1.10. 2010 o 15.00 h hod. v areáli MŠ v Štiavničke

Pridaj komentár