OZNAM

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke oznamuje rodičom ako zákonným zástupcom detí, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do MŠ v školskom roku 2020-2021 si môžu vyzdvihnúť osobne v riaditeľni materskej školy. Rozhodnutie si môžete prevziať v termíne od 25. júna 2020 do 03. júla 2020 v prevádzkových hodinách.

Pridaj komentár