KARNEVAL

T E Š Í      S A    K A Ž D Ý    Z   N Á S,

U Ž  JE  NA  KARNEVAL  ČAS!!!!! 😆

74          4. 2. 2014, v dopoludňajších hodinách

           V MŠ ŠTIAVNIČKE!!!!!

 

Milí rodičia, pripravte deťom pekné masky a pošlite do MŠ.

Počas 108 bude prebiehať aj  nezáväzné fotenie.

Pridaj komentár