OZNAM

Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že Rozhodnutie o prijatí dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2014/2015,

si môžu prevziať od 23.04.2014 v MŠ.

Pridaj komentár