RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

3. apríla 2019

MILÍ RODIČIA, SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE V MATERSKEJ ŠKOLE V ŠTIAVNIČKE, 10.04.2019 (streda) o 15,30 hod.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

FOTENIE

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 09.04. 2019  o 8:00hod. sa uskutoční fotenie detičiek.

ZÁPIS

31. marca 2019

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že zápis do materskej školy na školský rok 2019/2020

sa uskutoční 6. mája 2019.

Podmienky prijatia sú uverejnené na našej webovej stránke v sekcii NOVINKY,

kde si môžete stiahnuť aj potrebné tlačivá k zápisu.

V tento deň je v našej materskej škole

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

POVIEM TI BÁSNIČKU

19. marca 2019

Milí rodičia,

dňa 29.03. 2019 sa bude v našej MŠ konať recitačná súťaž – POVIEM TI BÁSNIČKU.

Prosíme rodičov, aby doma detičky naučili básničku.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

12. marca 2019

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že zápis do materskej školy na školský rok 2019/2020

sa uskutoční 6. mája 2019.

Podmienky prijatia sú uverejnené na našej webovej stránke v sekcii NOVINKY,

kde si môžete stiahnuť aj potrebné tlačivá k zápisu.

V tento deň je v našej materskej škole

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

OZNAM

1. marca 2019

Oznamujeme rodičom, že prevádzka v materskej škole bude v termíne od 04.03. 2019 – 08.03. 2019  prerušená. Začíname 11.03. 2019.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

13. februára 2019

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že zápis do materskej školy na školský rok 2019/2020

sa uskutoční 6. mája 2019.

Podmienky prijatia sú uverejnené na našej webovej stránke v sekcii NOVINKY,

kde si môžete stiahnuť aj potrebné tlačivá k zápisu.

V tento deň je v našej materskej škole

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

SÚŤAŽ

3. februára 2019

Vyhlasujeme súťaž

”STROM”

V mesiaci február vyhlasujeme súťaž o NAJKRAJŠÍ STROM. Úlohou detí je vyrobiť doma s pomocou rodičov a starých rodičov STROM z rôzneho materiálu. Doniesť do našej MŠ, kde z nich vytvoríme výstavu a vyhodnotíme najkrajší strom (hodnotia deti).  Víťazný strom bude odmenený. Stromy môžte doniesť do 20.02. 2019. Vyhodnotenie bude 28. februára 2019.

 

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MŠ

28. januára 2019

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva oddelenia Hygieny detí a mládeže

a v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R  MŠ SR bude materská škola z dôvodu vysokej chorobnosti detí zatvorená v čase od 29.01.2019 /utorok/ do 01.02.2019 /piatok/.

Prevádzka v našom zariadení sa opäť začína dňa 4.02.2019 (pondelok).

KARNEVAL

25. januára 2019