OZNAM

19. decembra 2018

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy  bude v termíne od 24.12.2018- 4.1.2019 prerušená. Začíname 07.1.2019.

MIKULÁŠ

27. novembra 2018

MILÍ RODIČIA,

POZÝVAME VÁS NA STRETNUTIE S MIKULÁŠOM.

Detičky si pripravili program, ktorý Vám predvedú 5.12. 2018 (streda) o 15:30 hodine.

OZNAM

20. októbra 2018

Riaditeľka MŠ oznamuje,

že prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 31.10. 2018 a 2.11. 2018.

 

25. septembra 2018

MILÍ RODIČIA A STARÍ RODIČIA,

srdečne Vás pozývame na

OCHUTNÁVKU zdravých šalátov a nátierok,
ktoré pre Vás pripravili naše šikovné tety kuchárky.

Pesničkami a básničkami potešíme STARKÝCH a potom si vyrobíme šarkanov.

Tešíme sa na Vás 17.10. 2018 o 15:30 hod.

 

OZNAM

6. septembra 2018

Milí rodičia, pozývame vás na plenárne stretnutie RZ pri Materskej škole v Štiavničke, ktoré sa uskutoční 10.09.2018 (pondelok), o 15,30hod. v budove MŠ.

ŠKOLNÉ

29. augusta 2018

V školskom roku 2018 / 2019 je príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení (školné) určené Všeobecne záväzným nariadením obce Štiavnička číslo 1/2011 zo dňa 7.9.2011 vo výške 7€ mesačne.

Úhradu je potrebné uskutočniť vždy do 10. dňa v mesiaci. Poplatok sa uhrádza triednej učiteľke.

OZNAM

20. augusta 2018

Informácia o začatí školského roku 2018/2019

  • prevádzka Materskej školy v Štiavničke sa začína dňa 03.09.2018 od 6,30hod;
  • zoznamy detí nájdete na dverách tried a informačných nástenkách vedľa každej triedy. Deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny, ktoré pre nás znamenajú značné problémy v organizácii školského roka;
  • deti do MŠ potrebujú: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte; novým deťom môžete priniesť obľúbenú hračku, s ktorou spáva;
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • prosíme vodiť deti do materskej školy do 8,00hod. Neskorší príchod vážne narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa;

Informácie pre rodičov nových detí:

  • prosíme rodičov priniesť do MŠ v prvý deň kópiu preukazu poistenca (nemusí byť farebná) a tel.kontakt, email, kam sa v prípade nutnosti budeme môcť dovolať;
  • deti do MŠ potrebujú: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte;

OZNAM

24. júna 2018

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke oznamuje rodičom ako zákonným zástupcom detí, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do MŠ v školskom roku 2018-2019 si môžu vyzdvihnúť osobne v riaditeľni materskej školy. Rozhodnutie si môžete prevziať v termíne od 25. júna 2018 do 29. júna 2018 v prevádzkových hodinách.

ROZLÚČKA

14. júna 2018

Ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebude inak. S blížiacim sa koncom školského roka 2017/2018 nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi. Rozlúčka sa koná 15.6.2018 o 15:00 hodine.

Deti sa už tešia na diskotéku s UJOM ĽUBOM, SOKOLIAROV  a guláš.

 

DEŇ MATIEK

9. mája 2018