PRERUŠENIE PREVÁDZKY

30. októbra 2023

Riaditeľka MŠ oznamuje,

že prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 30.10. 2023 a 31.10. 2023.

POZVÁNKA

18. októbra 2023

MILÍ RODIČIA A STARÍ RODIČIA,

srdečne Vás pozývame na

OCHUTNÁVKU zdravých šalátov a nátierok,
ktoré pre Vás pripravia naše šikovné tety kuchárky.

Pesničkami a básničkami potešíme STARKÝCH a potom si vyrobíme alebo ozdobíme tekvice.

Na tvorivé dielne si môžete doniesť tekvičku.

Tešíme sa na Vás 25.10. 2023 o 15:30 hod.

ZADELENIE DO TRIED

24. augusta 2023
 MENNÝ ZOZNAM DETÍ – ROZDELENIE DETÍ DO TRIED V ŠK. ROKU 2023/2024
TRIEDA I. FIALKY

PaedDr. Jana Bartánusová – riaditeľka MŠ
Bc. Radka Gregorová- triedna učiteľka
TRIEDA II. PÚPAVY

Mgr. Simona Rázgová – triedna učiteľka
Bc. Ivana Halušková  – učiteľka
TRIEDA III. TULIPÁNY

Bc. Lucia Tesáková   – triedna učiteľka
Mária Moravčíková  – učiteľka
Marko Babec Rebeka Baláž Zoja Darilová
Eliáš Bartánus Róbert Baláž Mia Carmen Faconová
Jonáš Bartánus Nikita Banášová Ema Fujačková
Adela Haličková Michaela Buknová Šimon Jacko
Matúš Hatala Dominik Dančo Adela Kapustová
Veronika Hatalová Vanesa Debnárová Nela Kaššáková
Karolína Holubčíková Naďa Drabiňáková Henrich Korman
Vivien Chovancová Juraj Drabiňák Katarína Kroniková
Eliška Jacková Caitlyn Gardášová Alexandra Maďarová
Stella Jacková Ivan Hajtmanský Jakub Maslo
Alica Kopáčková Jerguš Holdoš Ema Maslová
Zoe Letková Mia Hulinová Marko Moravčík
Zora Pindurová Branislav Kútnik Romana Mušutová
Dorota Poláková Samuel Lešňovský Marek Švec
Mária Poláková Viktória Maslová Karolína Tholtová
Adam Saniga Adam Migra Ilya Torchanskyi
Oliver Ťupek Maxim Ondrejka Kira Torchanska
Richard Viktor Matias Poliak Alex Urban
Andrej Sivko Gabriela Vančová
Vanesa Šavrnoch Teo Varga

Informácia o začatí školského roka 2023/2024

 

 • INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024
  • prevádzka Materskej školy v Štiavničke sa začína dňa 04.09.2023 o 6,30hod;
  • zoznamy detí nájdete na dverách tried a informačných nástenkách vedľa každej triedy.
  • deti do MŠ potrebujú: fľašu s vodou alebo čajom, prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko – všetky veci deťom podpíšte;
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • materská škola sa zamyká o 8:00,  prosíme o dochvíľnosť, neskorší príchod narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa;
  • deťom, ktoré nastupujú do MŠ prvý krát prineste kópiu preukazu poistenca (nemusí byť farebná) a tel.kontakt, kde sa v prípade nutnosti budeme môcť dovolať;

ROZLÚČKA

20. júna 2023

DEŇ MATIEK

15. mája 2023

ZÁPIS

2. mája 2023

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že zápis do materskej školy na školský rok 2023/2024

sa uskutoční od 3. mája do 5. mája 2023.

Podmienky prijatia sú uverejnené na našej webovej stránke v sekcii NOVINKY,

kde si môžete stiahnuť aj potrebné tlačivá k zápisu.

3.5. 2022 od 8:00 je v našej materskej škole

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY

4. apríla 2023

Oznamujeme rodičom, že 11.4.2023 (utorok) bude materská škola zatvorená.

ZÁPIS

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY ŠTIAVNIČKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024
                                Čo Vám môžeme ponúknuť v našej materskej škole????
                     –  výchovno-vzdelávací proces v pokojnom rodinnom prostredí zameraný na enviromentálnu
                         výchovu a zdravý životný štýl,
                     – regionálna výchova,
                     – individuálny prístup,
                     – kvalitnú prípravu predškolákov,
                     – predplavecký výcvik v zariadení Gothal Liptovská Osada,
                     – dopravná výchova na vlastnom dopravnom ihrisku,
                     – oboznamovanie s informačnými technológiami (v každej triedeje interaktívna tabuľa)
                     – uplatnenie záujmov a talentu detí v krúžkovej činnosti:
                        výtvarný odbor – SZUŠ DOTYK,
                        oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom, lektor PRO AMERICANA
                    – spolupráca so ZŠ Klačno, Ružomberok, DEŇ VEDY pokusy a experimentovanie
                    – záujímavá lokalita v obci Štiavnička, v tesnej blízkosti mesta Ružomberok
Viac informácií o našej MŠ a podrobnosti a podmienky zápisu získate na  : http://msstiavnicka.ruzomberok.eu/novinky/
Tu si môžete stiahnuť aj tlačivá potrebné k zápisu, prípadne si ich vyzdvihnúť v MŠ

Môže ísť o kresbu, na ktorej je dieťa a text

OZNAM – PRERUŠENIE PREVÁDZKY

25. februára 2023

Oznamujeme rodičom, že materská škola počas jarných prázdnin t. j. pondelok (27.2. 2023) až piatok(3.3.2023) bude zatvorená.