OZNAM o prerušení prevádzky MŠ

19. decembra 2019

Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy  bude v termíne od 23.12.2019- 7.1.2020 prerušená. Začíname 08.1.2020.

MIKULÁŠ

1. decembra 2019

MILÍ RODIČIA,

POZÝVAME VÁS NA STRETNUTIE S MIKULÁŠOM.

Detičky si pripravili program, ktorý Vám predvedú 3.12. 2018 (streda) o 15:00 hodine.

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY

18. novembra 2019

Obec Štiavnička ako zriaďovateľ materskej školy oznamuje,

že z prevádzkových dôvodov dňa 27.11. 2019 prerušuje prevádzku materskej školy.

 

FOTENIE

29. októbra 2019

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 21.11. 2019 sa uskutoční fotenie detičiek.

OZNAM

Riaditeľka MŠ oznamuje,

že prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 30.10. 2019 až 1.11. 2019.

Nástup do MŠ je 4.11. 2019.

 

10. októbra 2019

MILÍ RODIČIA A STARÍ RODIČIA,

srdečne Vás pozývame na

OCHUTNÁVKU zdravých šalátov a nátierok,
ktoré pre Vás pripravili naše šikovné tety kuchárky.

Pesničkami a básničkami potešíme STARKÝCH. Po vystúpení môžete s deťmi tvoriť z lístia.

Tešíme sa na Vás 23.10. 2019 (streda) o 15:30 hod.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

3. septembra 2019

MILÍ RODIČIA,

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

V MATERSKEJ ŠKOLE V ŠTIAVNIČKE, 11.09.2019 (streda)

o 16:00hod.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

OZNAM

20. augusta 2019

Informácia o začatí školského roku 2019/2020

  • prevádzka Materskej školy v Štiavničke sa začína dňa 02.09.2019 od 6,30hod;
  • zoznamy detí nájdete na dverách tried a informačných nástenkách vedľa každej triedy. Deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny, ktoré pre nás znamenajú značné problémy v organizácii školského roka;
  • deti do MŠ potrebujú: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte; novým deťom môžete priniesť obľúbenú hračku, s ktorou spáva;
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • prosíme vodiť deti do materskej školy do 8,00hod. Neskorší príchod vážne narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa;

Informácie pre rodičov nových detí:

  • prosíme rodičov priniesť do MŠ v prvý deň kópiu preukazu poistenca (nemusí byť farebná) a tel.kontakt, email, kam sa v prípade nutnosti budeme môcť dovolať;
  • deti do MŠ potrebujú: prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte

 

OZNAM

21. júna 2019

Riaditeľka Materskej školy v Štiavničke oznamuje rodičom ako zákonným zástupcom detí, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do MŠ v školskom roku 2019-2020 si môžu vyzdvihnúť osobne v riaditeľni materskej školy. Rozhodnutie si môžete prevziať v termíne od 24. júna 2019 do 28. júna 2019 v prevádzkových hodinách.

BEH LUDROVSKOU DOLINOU, ROZLÚČKA

19. júna 2019

MILÍ RODIČIA!!!!!!
ZAJTRA 20.6.2019 NÁS ČAKÁ
-BEH LUDROVSKOU DOLINOU‍♀️‍♂️
(pribaliť desiatu, pitie)
– o 14, 45 hod. VÁS POZÝVAME NA ROZLÚČKU S PREDŠKOLÁKMI
( všetky deti z MŠ, súrodenci, rodičia, starí rodičia)
– 15,15h. DISKOTÉKA S UJOM ĽUBOM, samozrejme s rodičmi
– KRÁJANIE TORTY
– GULÁŠ
– MAĽOVANIE NA TVÁR
– NOC PREDŠKOLÁKOV V MŠ