VYHLASUJEME SÚŤAŽ

23. októbra 2022

O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK

Úlohou detí je vyrobiť doma s pomocou rodičov a starých rodičov originálny vianočný stromček z ľubovoľného materiálu. Doniesť ho do našej MŠ, kde z nich vytvoríme výstavku a vyhodnotíme najkrajší stromček. (hodnotia deti) Víťazný stromček bude odmenený.

Vyhodnotenie súťaže bude 30.11. 2022

OZNAM

10. októbra 2022

MILÍ RODIČIA A STARÍ RODIČIA,

srdečne Vás pozývame na

OCHUTNÁVKU zdravých šalátov a nátierok,
ktoré pre Vás pripravili naše šikovné tety kuchárky.

Pesničkami a básničkami potešíme STARKÝCH. Po vystúpení môžete s deťmi vyrobiť šarkana.

Tešíme sa na Vás 26.10. 2022 (streda) o 15:30 hod.

ZOZNAMY DETÍ

23. augusta 2022
   MENNÝ ZOZNAM DETÍ – ROZDELENIE DETÍ DO TRIED V ŠK. ROKU 2022/2023
TRIEDA I. FIALKY

PaedDr. Jana Bartánusová – riaditeľka MŠ
Bc. Radka Gregorová- triedna učiteľka
TRIEDA II. PÚPAVY

Mgr. Katarína Mojšová – triedna učiteľka
Magdaléna Križanová – učiteľka
TRIEDA III. TULIPÁNY

Bc. Lucia Tesáková   – triedna učiteľka
Mária Moravčíková  – učiteľka
Eduard Adamča Róbert Baláž Zoja Darilová
Marko Babec Michaela Buknová Marek Fašianok
Jonáš Bartánus Dominik Dančo Richard Horovský
Adela Haličková Juraj Drabiňák Šimon Jacko
Matúš Hatala Caitlyn Gardášová Lucia Kanderová
Veronika Hatalová Ivan Hajtmanský Nela Kelčíková
Karolína Holubčíková Jerguš Holdoš Henrich Korman
Vivien Chovancová Mia Hulinová Jaroslav Kurinský
Ela Jadroňová František Korček Alexandra Maďarová
Eliška Jacková Tobiáš Korček Jakub Maslo
Stella Jacková Branislav Kútnik Ema Maslová
Alica Kopáčková Viktória Maslová Vanesa Maslová
Sofia Kráľová Adam Migra Sebastián Matula
Zoe Letková Maxim Ondrejka Tobias Matula
Dorota Poláková Matias Poliak Marko Moravčík
Adam Saniga Andrej Sivko Peter Muríň
Ema Šupejová Viliam Straka Marek Švec
Oliver Ťupek Vanesa Šavrnoch Diana Tkáčiková
Richard Viktor

INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

  • prevádzka Materskej školy v Štiavničke sa začína dňa 05.09.2022 o 6,30hod;
  • zoznamy detí nájdete na dverách tried a informačných nástenkách vedľa každej triedy.
  • deti do MŠ potrebujú: fľašu s vodou alebo čajom, prezúvky, náhradné oblečenie, pyžamko- všetky veci deťom podpíšte;
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • materská škola sa zamyká o 8:00,  prosíme o dochvíľnosť, neskorší príchod narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa;
  • deťom, ktoré nastupujú do MŠ prvý krát prineste kópiu preukazu poistenca (nemusí byť farebná) a tel.kontakt, kde sa v prípade nutnosti budeme môcť dovolať;

 

PRÁZDNINY

17. júla 2022

KRÁSNE PRÁZDNINY, VEĽA SLNIEČKA, SUPER ZÁŽITKOV A DOBREJ NÁLADY

PRAJEME VŠETKÝM DEŤOM, RODIČOM I PRIATEĽOM NAŠEJ ŠKOLY.

 

DEŇ MATIEK

4. mája 2022

ZÁPIS

27. apríla 2022

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že zápis do materskej školy na školský rok 2022/2023

sa uskutoční od 3. mája do 31. mája 2022.

Podmienky prijatia sú uverejnené na našej webovej stránke v sekcii NOVINKY,

kde si môžete stiahnuť aj potrebné tlačivá k zápisu.

3.5. 2022 je v našej materskej škole

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY

12. apríla 2022

 Oznamujeme rodičom, že materská škola počas Veľkonočných prázdnin t. j. štvrtok (14.4. 2022) a utorok (19.4.2022) bude zatvorená.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

4. apríla 2022

MILÍ RODIČIA,

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

V MATERSKEJ ŠKOLE V ŠTIAVNIČKE, 06.04.2022 (streda)

o 16:00hod.
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

FOTENIE

3. marca 2022

Milí rodičia,

vo štvrtok 17.03. 2022 v dopoludňajších hodinách bude prebiehať fotenie detičiek.