ROZPRÁVKOVÝ BUFET

V piatok  s vašimi detičkami navštívime predstavenie

R O Z P R Á V K O V Ý   B U F E T

V KD  v Štiavničke o 8,45hod.

TEŠÍME SA!!!! 😆 rozprávkový bufet

Pridaj komentár