VYHLASUJEME SÚŤAŽ

O NAJKRAJŠIU VIANOČNÚ OZDOBU

Úlohou detí je vyrobiť doma s pomocou rodičov a starých rodičov originálnu vianočnú ozdobu z ľubovoľného materiálu. Doniesť ju do našej MŠ, kde z nich vytvoríme výstavku a vyhodnotíme najkrajšiu ozdobu. (hodnotia deti) Víťazná ozdoba bude odmenená.

Vyhodnotenie súťaže bude 12.12. 2023

Pridaj komentár