ZÁPIS

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY ŠTIAVNIČKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

Čo Vám môžeme ponúknuť v našej materskej škole????
– výchovno-vzdelávací proces v pokojnom rodinnom prostredí zameraný na enviromentálnu
výchovu
– a zdravý životný štýl, regionálna výchova
– individuálny prístup
– kvalitnú prípravu predškolákov
– predplavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, dopravnú výchovu na vlastnom dopravnom ihrisku,
– oboznamovanie s informačnými technológiami (každá trieda má interaktívnu tabuľu)
– uplatnenie záujmov a talentu detí v krúžkovej činnosti- výtvarný odbor – SZUŠ DOTYK,
– oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom, lektor PRO AMERICANA
– záujímavá lokalita v obci Štiavnička, v tesnej blízkosti mesta Ružomberok
Viac informácií o našej MŠ a podrobnosti a podmienky zápisu získate na internete :
www.msstiavnicka.ruzomberok.eu , www.facebook.com/Materská-škola-v-Štiavničke
Tu si môžete stiahnuť aj tlačivá potrebné k zápisu, prípadne si ich vyzdvihnúť v MŠ 2.5.2024 -DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ, 3.5. 2024 o 11,00hod – 15,00 hod: Žiadosť o prijatie do MŠ, Dotazník o dieťati

Tešíme sa na nové deti, ktoré chcú spolu s nami prežiť veľa zábavy a krásnych zážitkov!!!!!!

Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ-2024-25

Dotazník-o-dieťati

 

Pridaj komentár