Zápis do MŠ podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Čo  Vám môžeme ponúknuť v  Materskej škole v Štiavničke????

  • výchova- a vzdelávanie v  pokojnom  rodinnom prostredí   zameraný  na  enviromentálnu  výchovu a  zdravý  životný  štýl,
  • individuálny prístup
  • kvalitnú prípravu predškolákov
  • predplavecký výcvik v zariadení Gothal Liptovská Osada, dopravná výchova na vlastnom  dopravnom  ihrisku,
  • oboznamovanie s informačnými technológiami (každá trieda má interaktívnu tabuľu)
  • uplatnenie záujmov a talentu  detí v krúžkovej  činnosti- výtvarný odbor – SZUŠ DOTYK,
  • oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom, lektor PRO AMERICANA
  • záujímavá lokalita v obci Štiavnička, v tesnej blízkosti mesta Ružomberok
  • Viac informácií o našej MŠ  získate na internete : msstiavnicka.ruzomberok.eu , www.facebook.com/Materská-škola-v-Štiavničke

Tu si môžete stiahnuť aj tlačivá potrebné k zápisu, Žiadosť o prijatie:

Tlačivá na stiahnutie

  prípadne si ich vyzdvihnúť  alebo vyplnenú odovzdať v MŠ 4.5.2020 a 5.5.2020 o 11,00hod – 15,00 hod, za dodržania prísnych hygienických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero). Zápis bude prebiehať elektronickou formou na email msstiavnicka@gmail.com alebo osobne v MŠ Štiavnička v uvedených dňoch a čase bez prítomnosti detí.

Tešíme sa  na nové deti,  ktoré  chcú spolu s nami  prežiť   veľa  zábavy a  krásnych zážitkov!!!!!

Pridaj komentár